Komunitní práce

Tento dotazník je pokračováním loňského dotazníkového šetření na téma: „Spokojenost obyvatel Frýdlantského výběžku“. Snahou toho dotazníku je zlepšit podmínky a rozvoj života ve Vašem bydlišti a okolí

Proto Vás jménem Centra Mateřídouška o. s. v Hejnicích, žádám o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere jen pár minut Vašeho cenného času. Centrum Mateřídouška o. s. je zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

Pohlaví

Bydliště

Zbývá 250 znaků

Věk

Zbývá 250 znaků

Chcete zůstat v obci/městě trvale?

Co by bylo důvodem k odstěhování?

Změnil se během dvou let rozvoj obce/města a služeb?

V případě odpovědi ANO, co se změnilo?

Zbývá 1500 znaků

Co na Vaší obci oceňujete?

Jakým způsobem získáváte informace o dění v obci/městě a okolí?

Víte, že Centrum Mateřídouška poskytuje služby jako přednášky, besedy, tvůrčí dílny, semináře, poradenství?

Využili byste tyto služby v obci/městě?

V případě odpovědi ANO, jaké?

Zbývá 250 znaků

Jaká je Vaše účast a zájem na akcích pořádaných obcí/městem?

Kam především jezdíte za:

obec/město
nákupy
obec/město
zdravotními službami
obec/město
kulturou a společenským vyžitím
obec/město
poradenstvím
obec/město

Do které skupiny osob byste se zařadili?

Využíváte nějaké sociální služby?

V případě odpovědi ANO nebo UVAŽUJI O TOM, které z následujících sociálních služeb pro danou oblast využíváte/budete využívat?

Jaké služby byste využili např. v rodinných centrech?

na jaké téma:
vzdělávací aktivity
na jaké téma:
volnočasové aktivity
na jaké téma:
poradenství
na jaké téma:
semináře
na jaké téma:
přednášky
na jaké téma:

Máte zájem o zasílání nabídek služeb z Centra Mateřídouška?

Pokud ANO, napište nám Váš email

Zbývá 250 znaků

nebo nám napište na email: info.materidouska@seznam.cz

Máte zájem se podílet na činnosti neziskové organizace Mateřídouška?

Je něco jiného co Vás trápí a chtěli byste, aby se řešilo?

Zbývá 1500 znaků

email: info.materidouska@seznam.cz

tel.: 730 821 875730 821 875

www.materidouska.info/facebook