Dotazník k Integrované strategii rozvoje území MAS Podbrdsko - pro občany

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Díky němu zjistíme, jaké problémy a příležitosti Vy, jakožto občané žijící na území Místní akční skupiny Podbrdsko pociťujete. Na základě podnětů, které od Vás obdržíme, bude zpracovaná Integrovaná strategie rozvoje území (ISRÚ) MAS Podbrdsko. ISRÚ je dokument, podle něhož budou v následujících letech čerpány finanční prostředky z Evropské unie pro náš region. Vaše odpovědi budou při tvorbě tohoto dokumentu velmi důležité, věnujte prosím několik minut vyplnění dotazníku a podpořte tak rozvoj svého okolí.

Za MAS Podbrdsko Markéta Balková, předsedkyně

1 Jste můž nebo žena?

2 Název obce, ve které žijete?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

3 Váš věk?

4 Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5 Jak dlouho žijete ve své obci?

6 Váš pracovní stav?

7 Dojíždíte za prací nebo do školy mimo svou obec?

8 Jste spokojen/a s životem ve Vaší obci?

9 Jaké jsou největší problémy ve Vaší obci? Jmenujte alespoň jeden.

Zbývá 1500 znaků

10 Jaké jsou největší přednosti ve Vaší obci? Vyjmenujte alespoň jednu.

Zbývá 1500 znaků

11 Jak jste spokojen/a se současným stavem infrastruktury a služeb v obci, ve které žijete? Oznámkujte jako ve škole 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 -dobře, 4 -dostatečně, 5-nedostatečně

1
2
3
4
5
Místní komunikace, silnice, chodníky
Dopravní obslužnost
Životní prostředí a krajina
Odpadové hospodářství
Rekonstrukce a výstavba budov
Cestovní a turistický ruch
Dostupnost služeb
Podnikání a podpora služeb v obci
Sociální péče a zdravotnictví
Školství
Sportovní a kulturní aktivity
Správa obce
Život v obci

12 Jaké oblasti a činnosti by měly být nejvíce podporovány ve Vaší obci? Zatrhněte max. 5 odpovědí.

13 Jaký problém by měla Vaše obec v součastnosti urychleně řešit? Vyjmenujte alespoň jeden.

Zbývá 1500 znaků

14 Uveďte Vaše náměty pro rozvoj obce, případně pro území MAS Podbrdsko. Vyjmenujte alespoň jeden.

Zbývá 1500 znaků