Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Průzkum spokojenosti uživatelů obecní knihovny v Hraběticích

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku.

1 Chodíte do obecní knihovny?

2 Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "nechodím", pokuste se vybrat z možností, proč tomu tak je:
Povinná odpověď

3 O jaký typ akce byste měl/a zájem, aby se v místní knihovně uskutečnila/y?
Povinná odpověď

4 Pokud by knihovna uspořádala akci pro děti, o jaký typ akce byste měl/a zájem?
Povinná odpověď

5 Líbí se Vám webové stránky místní knihovny?
Povinná odpověď

6 Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?
Povinná odpověď

7 Jste:

8 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9 Jste:

10 Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny (internetové stránky, místní dostupnost knihovny, zaměstnanci, prostory knihovny, knihovní fond, provozní doba atd.)? Napište je prosím zde:

Zbývá 1500 znaků