Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Projekt Nové Sedlice nově - dotazníkové šetření 23.5.-6.6.2014

Sběr odpovědí byl ukončen.

Milí spoluobčané,

jak již víte, naše obec ve spolupráci s Vámi v současné době zpracovává svůj strategický

plán, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové

činnosti na nejbližší roky. Tento plán nám umožní lépe využít finanční prostředky a je také

důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových

záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být.

Proto jsme kromě osobních plánovacích setkání, z nichž už dvě proběhla, připravili tento

dotazník.

Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku,

který je možné odevzdávat na některém z uvedených sběrných míst do 6. 6. 2014:

obecní úřad, MŠ, obchod Hruška, květinářství a hospoda na hřišti. Poskytnuté údaje

a výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování strategického plánu.

O výsledcích budete informováni na webových stránkách obce a závěrečném veřejném

projednání, které se uskuteční v úterý 17. 6. 2014 v sále MŠ, na které Vás tímto srdečně

zveme.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Koordinační skupina pro strategický plán

1. Jak se Vám v Nových Sedlicích žije?
Povinná odpověď

2. Co se Vám na Nových Sedlicích nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
Povinná odpověď

3. Co se Vám na Nových Sedlicích nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
Povinná odpověď

4. Jaká charakteristika budoucnosti Nových Sedlic odpovídá nejvíc Vašemu přání a představám (zatrhněte maximálně 2 možnosti)
Povinná odpověď

5. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na jaké oblasti byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 2 možnosti)
Povinná odpověď

6. Napište 3 co nejkonkrétnější a podle Vás nejdůležitější projekty/změny v obci, které by se měly realizovat co nejdříve:
Povinná odpověď

7. Jak byste pár slovy popsal/a vizi pro Vaši obec Nové Sedlice (jak si představujete ideálně svou obec a život v ní)
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

8. Jaký způsob informování o dění a aktualitách v obci upřednostňujete:
Povinná odpověď

9. Jste:
Povinná odpověď

10. Váš věk:
Povinná odpověď

11. V obci:
Povinná odpověď