Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Ktoré kritérium je pre Vás rozhodujúce pri výbere hypotekárneho úveru?

Zber odpovedí bol ukončený.

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.10 bodov prideľte kritériu, ktoré je pre vás najviac rozhodujúce a 1 bod kritériu, ktoré je pre Vás najmenej rozhodujúce. Jednotlivým kritériám môžete prideliť aj rovnaký počet bodov.

Ktoré kritérium je pre Vás rozhodujúce pri výbere hypotekárneho úveru?
Povinná odpoveď

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Úroková sadzba pri 3 ročnej fixácii
Úroková sadzba pri 5 ročnej fixácii
Poplatok za schválenie hypotekárneho úveru
Poplatok za predčasné splatenie hypotekárneho úveru
Poplatok pri zmene zmluvných podmienok zo strany klienta
Poplatok za 1. upomienku
Poistenie schopnosti splácať úver
Zvýhodnené podmienky hypotekárneho úveru, ak má klient v banke zriadený účet
Ďalšie povinné náklady spojené s hypotekárnym úverom
Ohodnotenie nehnuteľnosti bankou