Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro učitele mateřských škol

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

jsem studentkou bakalářského oboru Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Nyní pracuji na své bakalářské práci na téma Sexuální výchova dítěte předškolního věku.

Cílem dotazníku je zmapovat zkušenosti učitelů mateřských škol týkající se sexuální výchovy u dětí předškolního věku. Vyplnění tohoto dotazníku je zcela anonymní a nezabere Vám víc jak 15 minut. Pokud není uvedeno jinak, vyberte vždy jen jednu odpověď.

Mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a čas.

1 Pohlaví:
Povinná odpověď

2 Věk:
Povinná odpověď

3 Nejvyšší dosažené vzdělání:
Povinná odpověď

4 Jak dlouho pracujete v mateřské škole (dále jen MŠ)?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

5 Kolik dětí chodí do Vaší MŠ?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

6 Máte v MŠ knihy o lidském těle?
Povinná odpověď

7 7. Máte v MŠ knihy přibližující dětem sexuální výchovu?
Povinná odpověď

8 Máte ve Školním vzdělávacím programu MŠ zahrnuty témata týkající se lidského těla?
Povinná odpověď

9 Nabízí Vám dle Vašeho názoru RVP PV možnost zahrnout sexuální výchovu do Třídního vzdělávacího programu?
Povinná odpověď

10 Vypište prvních 5 slov, které Vás napadnou k pojmu sexuální výchova:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

11 Máte pocit, že jsou děti stydlivé, pokud se mají bavit o tématech týkajících se sexuální výchovy?
Povinná odpověď

12 Zeptalo se Vás již dítě na otázku " Jak se dělají/kde se berou děti?"
Povinná odpověď

13 Jak jste odpověděl/a?

Zbývá 1500 znaků

14 Co bylo hlavním podnětem k položení této otázky? (Po zodpovězení otázky přeskočte na otázku č. 16)

Zbývá 1500 znaků

15 Jak byste odpověděl/a?

Zbývá 1500 znaků

16 V kolika letech se dle Vašich zkušeností děti začínají zajímat o sexuální výchovu?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

17 Jakými názvy děti ve Vaší MŠ nejčastěji pojmenovávají pohlavní orgány?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

18 Učíte děti pojmenovávat pohlavní orgány anatomickými názvy (penis, vagína)?
Povinná odpověď

19 Viděl/a jste děti hrát si „na doktora“?
Povinná odpověď

20 Jaká byla Vaše reakce? (Po zodpovězení otázky přeskočte na otázku č. 22)

Zbývá 1500 znaků

21 Jak byste zareagoval/a?

Zbývá 1500 znaků

22 Proč by podle Vás děti měly mít základní informace ze sexuální výchovy?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

23 Probíral/a jste někdy s dětmi samotné téma početí a porodu?
Povinná odpověď

24 Jaké byly jejich reakce?

Zbývá 1500 znaků

25 Řešil/a jste někdy konflikt s rodiči vzniklý právě z nějaké situace týkající se sexuální výchovy?
Povinná odpověď

26 Nyní Vás čeká 5 výroků. U každého zvolte číslo od 1 do 5, podle toho zda s výrokem: 1 = plně souhlasíte, 2 = souhlasíte, 3 = máte nevyhraněný názor, 4 = nesouhlasíte, 5 = plně nesouhlasíte
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Odpovědím na dětské „sexuální otázky“ se raději vyhýbám.
Mám problém před dětmi mluvit o sexuálních tématech.
Byl/a bych rád/a, kdyby sami rodiče předali dětem informace ze sexuální výchovy.
Děti mají z rodin dostatek informací týkajících se sexuální výchovy.
Dětem by se hned po jejich první otázce týkající se tématu sexuální výchovy měly říci pravdivé informace (k oplodnění je zapotřebí spermie a vajíčka, mužské a ženské pohlavní orgány se nazývají penis a vagína, ...).

27 Vypište alespoň 5 znalostí týkajících se sexuální výchovy, které dítě má před vstupem na základní školu.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

28 Máte-li nějaké připomínky či chcete-li se k nějaké otázce rozepsat, můžete nyní:

Zbývá 1500 znaků