Ideální učitel a ideální žák

Milé kolegyně, milí kolegové,

obracím se na vás s prosbou o vyplnění malého dotazníku, který se stane podkladem pro můj nový projekt, do kterého jsem se nedávno pustila. Jedná se o podporu a vzdělávání učitelů na internetu.

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Předem děkuji

Nina Suchomelová

www.ninasuchomelova.cz

www.facebook.com/kafickoOprestavce

Vyberte 3 nejdůležitější vlastnosti ideálního učitele
Povinná odpověď

Vyberte 3 nejdůležitější vlastnosti ideálního žáka
Povinná odpověď

Který z problémů se žáky Vás nejvíc trápí?
Povinná odpověď

Jakým způsobem se v tomto školním roce pedagogicky vzděláváte? Můžete vybrat více odpovědí.
Povinná odpověď

Přivítal(a) bych tyto možnosti vzdělávání pomocí internetu:
Povinná odpověď