System CRM

Szanowni Państwo

Jestem studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Bardzo proszę Państwa o wypełnienie ankiety, która będzie wykorzystana wyłącznie w celu napisania pracy magisterskiej. Ankieta jest anonimowa. Bardzo dziękuję za pomoc.

Który z poniższych elementów stanowi obecnie priorytet Pana/Pani przedsiębiorstwa?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób Pana/Pani przedsiębiorstwo generuje większą część wzrostu?
Wymagana odpowiedź

Który z poniższych elementów jest według Pana/Pani postrzegane przez Pana/Pani przedsiębiorstwo jako kluczowe wyzwanie rynkowe?
Wymagana odpowiedź

Jak opisałaby/opisałby Pani/Pan skoncentrowanie swojego przedsiębiorstwa?
Wymagana odpowiedź

Jak ważne jest według Pana/Pani zarządzanie relacjami z klientami (CRM) dla przedsiębiorstwa?
Wymagana odpowiedź

Jaką metodę stosuje Pani/Pana przedsiębiorstwo w celu przyciągnięcia klienta?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo dysponuje formalnym system CRM?
Wymagana odpowiedź

Który z poniższych stwierdzeń najlepiej według Pani/Pana określa stosunek Pani/Pana przedsiębiorstwa do CRM?
Wymagana odpowiedź

Jaką korzyść według Pani/Pana generuje posiadanie systemu CRM?
Wymagana odpowiedź

Jak według Pani/Pana przebiegł proces wrożenia systemu CRM do przedsiębiorstwa?
Wymagana odpowiedź

Kto jest głównie odpowiedzialny za zarządzanie działaniami związanymi z CRM w Pani/Pana przedsiębiorstwie?
Wymagana odpowiedź

Jaka według Pani/Pana jest główna przeszkoda dla zwiększenia integracji systemów Zarządzania Relacjami z Klientami w Pana/Pani przedsiębiorstwie?
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu ocenia Pani/Pan przydatność systemu CRM w organizacji w skali 1-10? (Gdzie 10 oznacza najwyższą ocenę)
Wymagana odpowiedź

0/10

Czy w Pani/Pana przedsiębiorstwie zdarzyły się zagrożenia bezpieczeństwa systemu CRM (Jeżeli tak proszę określić rodzaj w komentarzu)
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan bezpieczeństwo systemu CRM w przedsiębiorstwie? (Gdzie 10 oznacza bardzo wysoko)
Wymagana odpowiedź

0/10

Który z poniższych systemów CRM jest wykorzystywany w Pani/Pana przedsiębiorstwie?
Wymagana odpowiedź

Jaka jest Pani/Pana główna branża przedsiębiorstwa?
Wymagana odpowiedź

Wielkość zatrudnienia
Wymagana odpowiedź

Które z poniższych funkcji najtrafniej opisują Pana/Pani stanowisko?
Wymagana odpowiedź