Lukavecký dotazník

Dobrý den vážení občané,

dovolujeme si Vás oslovit a zároveň poprosit o věnování několika minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku. Výsledky budou sloužit pro potřeby Osadního výboru Lukavec, aby tak lépe porozuměl vašim požadavkům a zájmům.

Protože jednotlivé skupiny otázek jsou adresovány různým věkovým skupinám, zkuste se vžít do různých životních etap a odpovědět tak, jak byste si představovali spokojený a důstojný život ve své obci.

Vyplněné dotazníky prosím předejte na těchto sběrných místech: Hostinec U Jindřicha a Smíšené zboží Alena Hegerová.

Dotazník lze také vyplnit elektronicky prostřednictvím odkazu uvedeném na www.lukavec.info nebo www.lukavecbanda.cz

Děkujeme!

1 Jakého jste pohlaví?
Povinná odpověď

2 Jaký máte vztah k Lukavci?
Povinná odpověď

3 Uveďte prosím Vaši věkovou kategorii.
Povinná odpověď

4 Jak jste spokojeni se zdravotními a pečovatelskými službami? (zaškrtněte více odpovědí najednou)
Povinná odpověď

5 Jak jste spokojeni s dovozem obědů?
Povinná odpověď

6 Jakou formu setkávání seniorů byste si v Lukavci přáli? (zaškrtněte více odpovědí najednou)
Povinná odpověď

7 Jaký způsob trávení volného času pracujících občanů upřednostňujete? (zaškrtněte více odpovědí najednou)
Povinná odpověď

8 Jaký způsob trávení volného času mládeže by jste přivítali? (zaškrtněte více odpovědí najednou)
Povinná odpověď

9 Který způsob zařízení péče o předškolní děti upřednostňujete?
Povinná odpověď

10 Kterou sportovní či společenskou akci v Lukavci postrádáte?
Povinná odpověď

11 O které zelené plochy by se jejich majitelé měli lépe starat? (zaškrtněte více odpovědí najednou)
Povinná odpověď

12 Sekání travních ploch veřejné zeleně v majetku Města Fulnek.
Povinná odpověď

13 Osazování betonových květinových truhlíků.
Povinná odpověď

14 Potok Gručovka.
Povinná odpověď

15 Měli byste zájem o vyhlašování soutěže o nejkrásněji udržované okolí domu, objektu?
Povinná odpověď

16 Odpadkové koše (zaškrtněte více odpovědí najednou).
Povinná odpověď

17 Kontejnery.
Povinná odpověď

18 Zhodnoťte, kterou z níže uvedených investičních akcí upřednostňujete? (1 nejdůležitější, 5 nejméně důležité)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Výstavba veřejné kanalizace
Podpora výstavby domovních čističek odpadních vod
Zkrášlení zelených ploch v majetku Města Fulnek
Příprava stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů
Rozšíření parkovacích míst
Oprava místních asfaltových cest
Oprava objektu na hřišti TJ Sokol (WC, ...)
Pokračování v rekonstrukci hasičské zbrojnice

19 Měli byste zájem o vybudování chodníků?
Povinná odpověď

20 Cítíte se v Lukavci bezpečně?
Povinná odpověď

21 Zhodnoťte, co je třeba zachovat nebo opravit v budově č. p. 86 (budova s poštou a knihovnou) - 1 nejdůležitější, 5 nejméně důležité
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Zachování místnosti pro provozování České pošty
Zachování místnosti pro mandl
Rekonstrukce knihovny
Rekonstrukce (4. místnosti) klubovny
Oprava fasády

22 Měli byste zájem o vlastní prapor Lukavce?
Povinná odpověď

23 Co by bylo třeba provést v areálu hřiště TJ Sokol? (zaškrtněte více odpovědí najednou)
Povinná odpověď

24 Zhodnoťte důležitost níže uvedených poskytovatelů služeb - 1 nejdůležitější, 5 nejméně důležité
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Pošta
Obchod se smíšeným zbožím
Pohostinství
Knihovna
Hřiště
Kadeřnictví
Manikúra, pedikúra
Kulturní dům

25 Kterou službu pro občany v Lukavci postrádáte?
Povinná odpověď

26 Oznámkujte (jako ve škole) spokojenost se zavedenými službami:
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Veřejný vodovod
Plynovod
Veřejný rozhlas

27 Jak jste spokojeni s autobusovým spojením?
Povinná odpověď

28 Jak jste spokojeni s pokrytím mobilní telefonní sítě v Lukavci?
Povinná odpověď

29 Jak jste spokojeni s internetovým připojením provozovatele Radovana Poppa?
Povinná odpověď

30 Zhodnoťte, který zdroj informací o dění v Lukavci je pro vás nejdůležitější - 1 nejvíce důležité, 5 nejméně důležité
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Vyvěšení ve vývěsních skříňkách u budovy č. p. 86 a u autobusové zastávky
Vyvěšení v obchodě
Hlášení místního rozhlasu
Uveřejněním na webových stránkách
Chtěl (-a) bych dostávat informace o dění v Lukavci a ve Fulneku na svou e-mailovou adresu

31 Chtěli byste zveřejnit výsledky tohoto dotazníkového šetření?
Povinná odpověď

32 Jak často by se mělo v Lukavci dotazníkové šetření provádět?
Povinná odpověď

33 Na jaké téma by se měl příští dotazník zaměřovat? (zaškrtněte více odpovědí najednou)

34 Máte nějaké připomínky či náměty k žití v Lukavci? Napište zde prosím i své názory, které byste chtěli Osadnímu výboru Lukavec sdělit.

Zbývá 1500 znaků

Moc Vám děkujeme za čas věnovaný vyplněním tohoto dotazníku!

Osadní výbor Lukavec