Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážená paní, vážený pane,

v krátké době se na Vás obracím podruhé s prosbou o spolupráci při tvorbě Integrované strategie území MAS Lanškrounsko. Využití metody Leader, zpracování strategie a určení prioritních oblastí k podpoře je základní podmínkou pro příjem finanční podpory pro obecní, podnikatelské i neziskové rozvojové projekty v letech 2014-2020. Tento dotazník navazuje na předcházející, jehož cílem bylo stanovení prioritních oblastí v rozvoji území Lanškrounska. Na základě Vašich odpovědí byly stanoveny prioritní rozvojové oblasti, u kterých nyní musíme stanovit prioritní rozvojové aktivity. K definování prioritních aktivit nám budou sloužit, jako jeden z hlavních nástrojů, výsledky tohoto dotazníku.

Děkuji Vám za spolupráci při podpoře dalšího rozvoje území Lanškrounska !

Lenka Bártlová, předsedkyně Místní akční skupiny Lanškrounsko