Szanowna Pani / Szanowny Panie,

zwracam się z prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety. Jej wyniki będą stanowić podstawę badawczą mojej pracy magisterskiej. Ankieta jest anonimowa, z góry dziękuję za poświęcony czas.

studentka V roku filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Płeć*


Wiek*


Wykształcenie*


Czy zapożyczenia z różnych języków są zagrożeniem dla języka polskiego?*


Czy uważasz zapożyczenia za przejaw elastyczności językowej czy utratę własnej tożsamości językowej?*


Co skłania Polaków do używania zapożyczeń?*


Jak często sam stosujesz zapożyczenia?*


Podaj przykłady zapożyczeń, które uważasz za niezbędne i te, które najbardziej Cię irytują. Podaj co najmniej po dwa przykłady w obu zdaniach: Irytują mnie... i za niezbędne uważam...*


Czy zapożyczenia powinno usiłować się zastępować polskimi wyrazami - odpowiednikami?*


Czy możesz podać przykład niepotrzebnego zapożyczenia, które można zastąpić polskim odpowiednikiem?*


Swój stopień znajomości języka niemieckiego oceniam na:*


Swój stopień znajomości języka czeskiego oceniam na:*


Czy potrafisz ocenić/podać pochodzenie następujących wyrazów?*

 Wyraz polskiPożyczka niemieckaPożyczka czeskaPożyczka z innego języka
kościół
urodziny
komputer
kibel
robot
władza
serce
hebel
dworzec kolejowy
guzik
chusteczka