Sport osób z niepełnosprawnością i jego odbiór przez społeczeństwo

Szanowni Państwo

Proszę o wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety. Zebrane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do pracy licencjackiej.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas

Jest Pan/Pani:
Wymagana odpowiedź

Jeśli jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną, to proszę zaznaczyć stopień niepełnosprawności:

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek:
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

Czy słyszał Pan/Pani o sporcie osób niepełnosprawnych?
Wymagana odpowiedź

Jeśli słyszał Pan/Pani o sportowcach niepełnosprawnych to skąd?

Jakie stacje telewizyjne, stacje radiowe, tytuły prasowe Pan/Pani ogląda/słucha/czyta regularnie (raz w tygodniu)?

Pozostało 250 znaków

Jakie dyscypliny sportu według Pana/Pani uprawiają osoby niepełnosprawne (proszę wymienić maksymalnie 3)?

Pozostało 250 znaków

Czy zauważył/a Pan/Pani relację z Igrzysk Paraolimpijskich w Soczi w mediach?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak, to w jakich?

Relację z jakich zawodów wolałby Pan/Pani oglądać?
Wymagana odpowiedź

Ilość czasu antenowego poświęcanego sportowi osób niepełnosprawnych w mediach jest:
Wymagana odpowiedź

Proszę wymienić nazwiska kilku niepełnosprawnych sportowców:

Pozostało 250 znaków