LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Voor leerlingen met dyscalculie

Enquête beëindigd.

Fijn dat je mee wilt werken aan deze enquête. Door het invullen help je de begeleiding van leerlingen met dyscalculie op jouw school en andere scholen te verbeteren. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

Onder de deelnemers worden twee cadeaubonnen van Bol.com t.w.v. 25 euro verloot.

Deze enquête wordt anoniem afgenomen. Je hoeft dus niet je naam in te vullen.

Voor deze enquête is belangrijk om te weten:

- Waar staat leraren, bedoelen we alleen leraren van de rekenvakken.

- Waar staat begeleiders, bedoelen we alleen begeleiders die je helpen met jouw rekenproblemen.

- Waar staat toetsen, bedoelen we alleen toetsen die je krijgt voor de rekenvakken.

1 In welke klas zit je nu?
Vereist antwoord

100 tekens resterend

2 Welke problemen ervaar je op school, doordat je dyscalculie hebt? Als je dingen mist, dan is er bij vraag 3 ruimte om zelf iets in te vullen.
Vereist antwoord

JA
NEE
Veel moeite met hoofdrekenen.
Veel moeite met het onthouden van feiten, zoals bijvoorbeeld formules.
Veel moeite me stappenplannen, zoals bijvoorbeeld het omrekenen van maten: 2000 m = 2 km
Veel moeite met verhaaltjes bij sommen.
Nadat een leraar iets heeft uitegelegd, lukt het vaak niet om een vergelijkbare opgave zelf uit te rekenen.
Veel oefenen met rekenen lijkt weinig te helpen.

3 Zijn er nog andere problemen doordat je dyscalculie hebt, welke niet bij vraag 2 staan?

1500 tekens resterend

Hierna volgen allerlei manieren om leerlingen met dyscalculie te helpen.

Welke zijn voor jou van toepassing? En wat vind je daar van?

4 De (meeste) leraren houden er rekening mee dat ik dyscalculie heb.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

5 Leraren en begeleiders leggen zoveel mogelijk op dezelfde manier uit.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

6 Bij mijn begeleiding wordt gebruik gemaakt van situaties in de echte wereld. Bijvoorbeeld door breuken te vergelijken met stujes van een pizza.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

7 Bij mijn begeleiding wordt gebruik gemaakt van spelletjes.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

8 Bij mijn begeleiding wordt gebruik gemaakt van een beloningssysteem.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

9 Bij mijn begeleiding krijg ik trucjes aangeleerd.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

10 De (meeste) leraren en begeleiders vertellen niet alleen, maar laten ook dingen zien.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

11 Het rekenen op de middelbare school vind ik goed aansluiten bij het rekenen op de basisschool.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

12 Er wordt regelmatig gecontroleerd of ik mijn oefeningen op de juiste manier doe.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

13 Ik krijg regelmatig meer uitleg dan andere leerlingen.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

14 Ik word regelmatig één-op-één geholpen door een leraar.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

15 Ik word voor mijn rekenproblemen op school niet alleen begeleid door een leraar, maar ook door iemand anders. Bijvoorbeeld een remedial teacher of dyscalculiecoach.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

16 Ik krijg buiten school bijles voor één of meer rekenvakken.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

17 Ik word regelmatig geholpen in een klein groepje.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

18 Ik word begeleid door mensen die mij goed kunnen helpen.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

19 Ik heb met mijn mentor (soms) gesprekken over mijn rekenproblemen.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

20 Ik heb met mijn ouders (soms) gesprekken over mijn rekenproblemen.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

21 Er wordt goed overlegd tussen mijzelf, de mensen die mij begeleiden en mijn ouders.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

22 Ik word begeleid door mensen die geduldig zijn.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

23 Iemand legt mij dingen uit voordat ze in de les worden uitgelegd.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

24 Iemand herhaalt met mij de lesstof.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

25 Ik mag bij rekenvakken vaker samenwerken dan andere leerlingen.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

26 Ik moet (soms) extra opdrachten maken.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

27 Ik mag regelmatig gebruik maken van een rekenmachine als andere leerlingen dat niet mogen.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

28 Ik mag bij toetsen (soms) gebruik maken van een formulekaart, opzoekboekje of samenvatting.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

29 Ik krijg (soms) een toets met een aparte opmaak. Bijvoorbeeld grotere letters of minder opgaven op een pagina.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

30 Ik krijg (soms) meer tijd om een toets te maken.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

31 Ik hoef (soms) minder opgaven van een toets te maken dan andere leerlingen.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

32 Mijn toets wordt (soms) anders beoordeeld dan die van andere leerlingen.
Vereist antwoord

100 tekens resterend

33 Worden er nog andere manieren gebruikt om jou te helpen? Zijn deze nuttig voor jou?

1500 tekens resterend

34 Zijn er andere manieren om jou te helpen, die je mist op school of buiten school?

1500 tekens resterend

35 Vul hieronder je e-mailadres in als je kans wilt maken op één van de Bol.com-cadeaubonnen t.w.v. 25 euro.

250 tekens resterend

36 Hieronder heb je de ruimte om eventueel nog een opmerking toe te voegen.

1500 tekens resterend

Hartelijk dank voor je medewerking!