Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

MIKROLAB, s.r.o. - Dotazník spokojnosti zákazníka 2016

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážený obchodný partner!

Záleží nám na Vašej spokojnosti s našimi službami, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho názoru na nami poskytované služby prostredníctvom vyplnenia tohto anonymného dotazníka. Výsledky prieskumu nám pomôžu lepšie vyhovieť Vašim požiadavkám a skvalitniť nami poskytované služby. Informácie získané z tohto dotazníka sú diskrétne a budú použité výhradne pre vnútorné potreby SL MIKROLAB, s.r.o.. Ďakujeme Vám za spoluprácu a venovaný čas.

Oblasť pôsobenia
Povinná odpoveď

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našej firme
Povinná odpoveď

Poskytnuté služby
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

OTÁZKY / HODNOTENIE
Povinná odpoveď

zlé
skôr zlé
skôr dobré
dobré
Celková spokojnosť s poskytnutou službou
Forma Protokolu o skúškach
Spôsob príjmu vzorky a doručenia Protokolu o skúškach
Ochota a kompetencia pracovníkov SL MIKROLAB, s.r.o.
Termíny zasielania faktúr
Ako vnímate fúziu s ALS Ltd. ?

V prípade negatívneho hodnotenia konkretizujte:

Ostáva 1500 znakov