UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta anonimowa skierowana do Dorosłych Dzieci Alkoholików lub Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA lub DDD)

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Ankieta, którą otrzymałeś/otrzymałaś, skierowana jest do Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA* lub DDD*)

Proszę, przeczytaj uważnie pytania i przy każdym z nich zaznacz jedną odpowiedź, która najbardziej do Ciebie pasuje, chyba że w pytaniu zaznaczono możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi - zaznacz kilka pasujących. Każda zaznaczona przez Ciebie odpowiedź jest prawidłowa, nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi.

Ankieta jest anonimowa i poufna. Wyniki przeprowadzonej przeze mnie ankiety będą wykorzystane wyłącznie w celach naukowych.

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Dorota Nych

*DDA- Dorosłe Dziecko Alkoholika*DDD- Dorosłe Dziecko Dysfunkcyjne ( z rodziny dysfunkcyjnej)

1 Jako dziecko w swojej rodzinie zwykle byłeś/byłaś:
Wymagana odpowiedź

2 Jesteś osobą:
Wymagana odpowiedź

3 Czy posiadasz rodzinę lub jesteś w związku partnerskim?
Wymagana odpowiedź

4 Czy powielasz metody wychowawcze swoich rodziców w wychowaniu dzieci we własnej rodzinie lub w związku partnerskim?
Wymagana odpowiedź

5 Czy dostrzegasz wpływ swojego dzieciństwa na swoje obecne życie ?
Wymagana odpowiedź

6 Kto w Twoim rodzinnym domu nadużywał alkoholu
Wymagana odpowiedź

Jeśli dysfunkcją w Twojej rodzinie nie był problem alkoholowy, napisz o tym w polu "inni członkowie rodziny". Możesz też napisać, jaki był faktyczny rodzaj problemu.

7 Czy masz skłonności do nałogowego (obsesyjnego) traktowania:
Wymagana odpowiedź

Możesz zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi

8 Które z cech charakteryzowały Twoje relacje w rodzinie z osobą uzależnioną (osobami uzależnionymi)?
Wymagana odpowiedź

9 Twoje życie jest:
Wymagana odpowiedź

10 Skąd dowiedziałeś się, że możesz mieć syndrom DDA?
Wymagana odpowiedź

(lub DDD)

11 Czy korzystałeś lub korzystasz z terapii DDA/DDD?
Wymagana odpowiedź

12 Czy korzystałeś lub korzystasz z innej terapii związanej ze współuzależnieniem?
Wymagana odpowiedź

13 Czy korzystałeś lub korzystasz z terapii leczenia uzależnień?
Wymagana odpowiedź

14 Gdy wspominasz swoje dzieciństwo, uważasz, że było ono:
Wymagana odpowiedź

15 Czy jesteś w bliskim związku z osobą:
Wymagana odpowiedź

16 Jak określiłbyś/ określiłabyś swoje obecne relacje z rodzicami ?
Wymagana odpowiedź

17 Czy mieszkasz z rodzicami?
Wymagana odpowiedź

18 Jaka była sytuacja materialna w Twojej rodzinie w dzieciństwie?
Wymagana odpowiedź

19 Czy Twoja rodzina korzystała z opieki społecznej i/lub innej formy pomocy w dzieciństwie?
Wymagana odpowiedź

20 Kto w dzieciństwie utrzymywał Twój dom rodzinny?
Wymagana odpowiedź

21 Jak oceniasz swoje relacje z rodzeństwem?
Wymagana odpowiedź

22 Czy uważasz, że jesteś dobrym rodzicem?
Wymagana odpowiedź

23 Czy bycie DDA/DDD wpływa na Twoje funkcjonowanie społeczne?
Wymagana odpowiedź

24 Czy uważasz, że bycie DDA/DDD ma wpływ na Twoje obecne życie rodzinne?
Wymagana odpowiedź

25 Czy w domu rodzinnym czułeś/ czułaś się bezpiecznie?
Wymagana odpowiedź

26 Czy odnosisz wrażenie, że wchodzisz w związki z partnerami problemowymi?
Wymagana odpowiedź

27 Czy obiecywałeś/ obiecywałaś sobie, że Twoje życie będzie „z daleka od alkoholu”?
Wymagana odpowiedź

28 Czy kiedykolwiek byłeś/ byłaś w związku partnerskim z osobą nadużywającą alkoholu?
Wymagana odpowiedź

29 Czy kiedykolwiek Twoje picie alkoholu niepokoiło Ciebie lub Twoich bliskich?
Wymagana odpowiedź

30 Jak sądzisz, czy osoba z syndromem DDA/DDD może mieć satysfakcjonujący związek partnerski?
Wymagana odpowiedź

31 Czy według Ciebie terapia DDA/DDD może pomóc w Twoich problemach?
Wymagana odpowiedź

32 Czy często obwiniałeś/ obwiniałaś siebie za niepowodzenia w związku?
Wymagana odpowiedź

33 Jak określiłbyś/określiłabyś rolę, którą pełniłeś/pełniłaś jako dziecko w domu rodzinnym ?
Wymagana odpowiedź

34 Jak sądzisz, czy życie bez alkoholu może być szczęśliwe i satysfakcjonujące?
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA:

35 Płeć:
Wymagana odpowiedź

36 Wiek:
Wymagana odpowiedź

37 Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

38 Wykształcenie rodziców:
Wymagana odpowiedź

Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Ojciec
Matka

39 Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

40 Co robisz obecnie?
Wymagana odpowiedź