Emmausundersøkelsen 2016

Tusen takk for at du tar deg bryet med å hjelpe oss bli bedre!

Dette er en undersøkelse i kjølvannet av Emmauskonferansen 2016 (http://www.emmaus.org/ek2016-religiost-foleri/), der behovet for Emmaus psykologiforening fremover ble tematisert blant psykologistuderende og psykologiarbeidende. Styret ønsker følgelig en kartlegging av hva interessen er for vår organisasjon i studier og arbeidsliv.

Vi har tre generelle formål med kartleggingen

1) Avdekke behovet for Emmaus generelt, særlig ved studiestedene i Oslo, Bergen og Trondheim.

2) Informere og forhøre oss om vår nye organisasjonsstruktur (http://www.emmaus.org/ny-struktur-h16/) presentert på konferansen

3) Kartlegge hvilke ressurser vi har i vårt nettverk for å drive arbeidet fremover sentralt og lokalt

Med ønske om en fremragende vandring mot et nytt år,

Sindre Storvoll

Leder

sindre@emmaus.org

Emmaus psykologiforening (www.emmaus.org) er en undrende organisasjon og et nasjonalt nettverk for psykologistudenter og -arbeidende med interesse for skjæringspunkt mellom religiøs tro og psykologi. Vårt savn og selvutnevnte mandat er at det eksistensielle aspektet skal omtales i vår utdanning og vårt fag.

1 Hva er ditt totalinntrykk av Emmaus psykologiforening? (0 verst, 10 best)
Obligatorisk svar

Image for question 1
0/10

Vi har mange interessante aktiviteter. Hvilke har du interesse av? Og hvilke har du tatt i bruk?

2 Hvilke aktiviteter Emmaus tilbyr har du interesse av? (kryss av så mange du ønsker)
Obligatorisk svar

3 Hvilke aktiviteter Emmaus tilbyr har du tatt i bruk? (kryss av alle aktuelle)
Obligatorisk svar

4 Ranger aktivitetene til Emmaus etter hva du anser som viktigst
Obligatorisk svar

  • 1. Konferansen
  • 2. Faglig input
  • 3. Sosiale aktiviteter
  • 4. Åndelig/tro
  • 5. Nettverksbygging
  • 6.
100 tegn gjenstår

5 Hvilke aktiviteter Emmaus tilbyr bør vi fortsette å tilby? (kryss av så mange du ønsker)
Obligatorisk svar

Vår nye struktur (http://www.emmaus.org/ny-struktur-h16/) innebærer et sentralstyre som tar ansvar for media, nettside, ressurser, psykologiarbeidende og konferansen. De lokale lagene på studiestedene (foreløpig Oslo, Bergen, og kanskje Trondheim) tar for seg sosiale aktiviteter, lunsjer, fagseminarer og fora for å snakke om fag og tro. Emmaus spor kan være en del av det lokale arbeidet, med støtte fra vår samarbeidsorganisasjon Navigatørene.

6 Hva er ditt inntrykk av vår nye struktur? (0 verst, 10 best)
Obligatorisk svar

0/10

7 Har du noen innspill til vår nye struktur?

Image for question 7
1500 tegn gjenstår

Emmus psykologiforening får stadig henvendelser fra personer som ønsker å gå til psykologer med kristen bakgrunn og/eller kjennskap til religiøs tro. Hvis du er psykolog og kjenner deg igjen i noen av punktene på neste spørsmål, ber vi deg ta kontakt med styret@emmaus.org

8 Kryss av en eller flere av følgende alternativer om tro i terapi

Har du lyst å bidra? Emmaus psykologiforening er et nettverk av frivillige, og hva som gjøres avhenger i veldig stor grad av interesse, antall bidragsytere og kapasitet i styret og ellers. Hvis du har ønske om å bidra, er det bare å kontakte oss på styret@emmaus.org - da undersøkelsen er anonym og vi dermed ikke har muligheten til kontakte deg.

9 Jeg er interessert i å kunne bidra i Emmaus på følgende måte(r) (velg den/de alternativene som passer)

Til slutt trenger vi litt opplysninger om deg.

10 Hva er din primære okkupasjon?
Obligatorisk svar

11 HVIS du er psykologistudent, hvilket semester er du på?

100 tegn gjenstår

12 Hvor bor du?
Obligatorisk svar

250 tegn gjenstår

13 Hvilket kjønn er du?
Obligatorisk svar

14 Hva er din alder?
Obligatorisk svar

20 tegn gjenstår

15 Hvilke Emmauskonferanser har du vært på?
Obligatorisk svar

16 Har du noen andre innspill til styret, undersøkelsen eller noe annet vedrørende Emmaus psykologiforening?

1500 tegn gjenstår

Takk for din innsats! Hvis du ønsker å bidra inn i Emmaus, trenger vi å høre fra deg. Send en e-post til styret@emmaus.org eller en melding på Facebook.

17 FRIVILLIG: HVIS du ønsker å identifisere deg, kan du gjøre det her

Kontaktinfo
Navn
Kontaktinfo
E-post
Kontaktinfo
Mobilnummer
Kontaktinfo