ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE

Vážená paní, vážený pane,

Obracíme se na Vás jménem Ústecké komunitní nadace s prosbou o vyplnění přiložené ankety. Záměrem anketního šetření realizovaného studenty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/L je zjistit aktuální stav v oblastech, které nadace v regionu své působnosti (okresy DC, LT, TP, UL) finančně podporuje, a to s cílem přispět k zlepšení podmínek života v tomto regionu.

Budeme proto za Vaši pomoc velice rádi a předem děkujeme za Vaši ochotu. S výsledky šetření Vás i veřejnost seznámíme prostřednictvím místních medií.

Pohlaví
Povinná odpověď

Věk
Povinná odpověď

1.Máte rádi svou obec? Považujete se za patriota?

2.Jsou ve Vaší obci alespoň 3 zajímavá místa, která by si žádný návštěvník neměl nechat ujít?

3.Řekl byste o místě, kde bydlíte a trávíte většinu svého volného času, že jde o obec, kde to „žije!“?

4.Myslíte si, že se ve své obci můžete dostatečně seberealizovat — tzn. kulturně, společensky či sportovně se vžít?

5.Zajímáte se o místní/veřejnou správu?

6.Zapojujete se do veřejných debat či jiných aktivit zaměřených na fungování a rozvoj vaší obce?

7.Vybavíte si za poslední dobu alespoň tři dobré skutky, které jste vykonal?

8.Zapojujete se ve své obci do obecně prospěšných aktivit jako dobrovolník nebo jako dárce?

9.Jsou ve Vaši obci místa, která ve Vás vyvolávají pocit nebezpečí?

10.Máte zájem na vytváření pozitivních mezilidských vztahů se svými sousedy?

11.Považujete Vaši rodinu za „tým“, který funguje?

12.Jsou ve Vašem regionu příležitosti perspektivního pracovního a společenského uplatnění pro mladé?

13.Je pro vás osobně důležitý zdravý životní styl?

14.Myslíte při Vašem každodenním rozhodování také na životní prostředí?

15.Věříte, že se životní podmínky ve Vašem regionu průběhem času zlepšuje?

V rámci anketního průzkumu spolupracujeme s Ústeckou komunitní nadací. Slyšel jste o ní či o tom, co dělají již někdy dříve?

Email (nepovinné)

Zbývá 250 znaků