Dotazník spokojenosti

Vážený zákazníku,

V rámci zlepšování systému jakosti dle ISO 15189 a snahy o stálé zkvalitňování poskytovaných služeb, si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, ve kterém můžete vyjádřit míru Vaší spokojenosti se službami naší laboratoře. Vaše náměty jsou pro nás velice cenné, proto Vám za vyplnění formuláře předem děkujeme. Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – Oddělení klinické mikrobiologie, Sociální péče 3316/12A, 40113 Ústí nad Labem

.

1 Jaké jsou podle Vás výsledkové listy a interpretace výsledků?
Povinná odpověď

2 Doba zpracování vzorku?
Povinná odpověď

3 Laboratorní výsledky jsou k dispozici:
Povinná odpověď

4 Vystupování pracovníků:
Povinná odpověď

5 Informační servis, vyřizování telefonických dotazů
Povinná odpověď

6 Úroveň a rozsah poskytovaných služeb
Povinná odpověď

7 Jaké celkové hodnocení byste dali naší laboratoři?
Povinná odpověď

Možnosti odpovídají známkování ve škole.

8 Vaše náměty a připomínky:
Povinná odpověď

9 Jak hodnotíte naše webové stránky (http://www.kzcr.eu/zdravotnicka-pracoviste/oddeleni-klinicke-mikrobiologie.aspx?id=f5465735-3321-471b-ad25-f0c6201a850c&group=mikrobiologie)
Povinná odpověď