Já a anglický jazyk :-)

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Týká se pouze anglického jazyka a jeho případného využití. Výsledky budou použity pro analýzu vztahu k AJ.

Kde se tví rodiče naučili anglicky?
Povinná odpověď

Znáš někoho ve své rodině, kdo potřebuje (nejen) v zaměstnání AJ?
Povinná odpověď

Který jazyk používáte na zahraniční dovolené? (možnost vybrat více)
Povinná odpověď

Musel jsi někdy v Praze použít angličtinu (hovor s cizincem, ...)?
Povinná odpověď

Posloucháš hudbu s anglickými texty?
Povinná odpověď

Sleduješ filmy/seriály v angličtině?
Povinná odpověď

Hrál jsi / hraješ nějakou hru v angličtině?
Povinná odpověď

Používáš nějaký program s prostředím v angličtině?
Povinná odpověď

Čteš noviny / časopisy / knihy v angličtině?
Povinná odpověď

Dopisuješ si s někým v angličtině?
Povinná odpověď

Potřebují tvoji rodiče angličtinu v zaměstnání?
Povinná odpověď

Chtěl bys někdy v zahraničí studovat?
Povinná odpověď

Chtěl bys někdy v zahraničí pracovat / bydlet?
Povinná odpověď

Jak moc tě baví angličtina?
Povinná odpověď

0/10

Jak moc je podle tebe angličtina důležitá?
Povinná odpověď

0/10

Jaký vliv bude mít anglický jazyk na tvůj život? - Reklamy, weby, práce, móda, hudba, ...
Povinná odpověď

0/10

Myslíš, že člověk bez znalosti angličtiny bude hůře hledat zaměstnání?
Povinná odpověď

Vyber všechna zaměstnání, v nichž si myslíš, že je angličtiny nejvíce zapotřebí.
Povinná odpověď

Myslíš, že lidé ovládající angličtinu, jsou lépe platově ohodnocení (mají větší plat)?
Povinná odpověď

Zkus seřadit dané schopnosti podle toho, jak myslíš, že jsou důležité pro budoucí uplatnění.
Povinná odpověď

  • 1. Ovládám angličtinu slovem i písmem
  • 2. Ovládám jiné tři evropské jazyky
  • 3. Ovládám ruštinu slovem i písmem
  • 4. Dovednost (jsem truhlář, umím se dřevem opravdu pracovat, nejen o něm mluvit)
  • 5. Znalost (jsem truhlář, o dřevu vím teoreticky všechno)
  • 6. Jsem slušný a komunikativní, s každým umím dobře vycházet

Čím (zaměstnání) by si se chtěl být?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Ohodnoť tento dotazník.
Povinná odpověď

0/10