WERKelijkheid Scan - Beleving van het werk en de organisatie

Beste,

Hartelijk dank dat je mee wilt werken aan dit generatie-onderzoek omtrent de beleving van werk en de organisatie. De volgende vragen zoomen in op een aantal belangrijke thema’s gerelateerd aan werk zoals de betrokkenheid bij de organisatie / eigen bedrijf, plezier in het werk, kwaliteit van werk, leiderschap, samenwerking en zingeving.

De resultaten zullen in een artikel worden verwerkt.

Het neemt zo'n 5 minuten van je tijd in beslag.

Marieke Grondstra

Generatie STORM

1 Tot welke generatie behoor je?
Vereist antwoord

2 Wat is je hoogst genoten opleiding?
Vereist antwoord

3 Wat is je werksituatie?
Vereist antwoord

4 Geef per stelling aan in hoeverre je het met de stelling eens bent. Het is een glijdende schaal: 1 staat voor 'zeer mee oneens' en 7 staat voor 'zeer mee eens'.
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
nvt
Ik ondersteun mijn collega's / samenwerkingspartners
Mijn collega's / samenwerkingspartners ondersteunen mij
Ik ervaar een hoge werkdruk
Ik heb invloed op mijn workload
Ik ben trots op mijn organisatie / eigen bedrijf
Ik zou mijn eigen organisatie / bedrijf aanbevelen bij vrienden en bekenden
Ik heb voldoende verantwoordelijkheid
Ik ben begaan met de toekomst van mijn organisatie / bedrijf
Ik ben loyaal aan mijn organisatie / bedrijf
Ik praat graag over mijn werk
Ik word gewaardeerd door mijn collega's / samenwerkingspartners
Ik denk mee over de strategie van de organisatie / bedrijf
Het werk dat ik doe is nuttig en zinvol
Met mijn werk dien ik het maatschappelijk belang
Mijn leidinggevende ondersteunt mij
Ik neem initiatief
Ik heb de ruimte om me te ontwikkelen
Ik werk met plezier
Mijn werk is uitdagend
Ik heb vertrouwen in de toekomst van de organisatie / bedrijf
Mijn collega's / samenwerkingspartners leveren kwaliteit
Ik ben altijd open en eerlijk op de werkvloer
Het imago van de organisatie / bedrijf is belangrijk voor mij
Ik voel me thuis in de organisatie / bedrijf

Hartelijk dank voor je tijd!

De resultaten zullen in een artikel worden verwerkt, waarin de werk-voorkeuren per generatie zullen worden besproken. Wanneer je hiervan op de hoogte wilt blijven kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Generatie STORM.

HarteGroet,

Marieke Grondstra

Generatie STORM