SOSNáČe 2014 - dotazník pro NO

Děkujeme za co nejrychlejší vyplnění dotazníku k akci: SOSNáČe 2014 (Setkání Obcí S Názvem Čermná). Případné dotazy konzultujete na tel.: 777 658 203 (David Joska), e-mailu: joska.cermna@gmail.com!

A - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název neziskové organizace
Povinná odpověď

Image for question 1
Zbývá 250 znaků

Jméno zodpovědné osoby
Povinná odpověď

Osoba, která bude moci být kontaktována v případně nejasností. Osoba, která má celou akci z pozice organizace na starost!

Zbývá 250 znaků

Telefonní kontakt na zodpovědnou osobu
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

E-mail na zodpovědnou osobu
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Případně další kontakty na zodpovědnou osobu
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

B - ZAJIŠTĚNÍ SOUTĚŽE, VÝSTAVY, ZÁBAVY

Zajišťujeme pořádání - název soutěže, výstavy, zábavy
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Počet pořadatelů k zajištění soutěže:
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Počet pořadatelů z naší organizace k zajištění soutěže:
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Jaké jsou Vaše finanční požadavky - do textu vypište účel využití:
Povinná odpověď

Finanční požadavky v sobě zahrnují např. náklady na rozhodčí, potřebné materiální vybavení k soutěžím, atd. Materiál si každá organizace zajistí sama, náklady budou propláceny na základě předložení prvotního účetního dokladu (faktury vystavené na obec, paragonu) - zálohy je možné vyplácet.

Zbývá 1500 znaků

Kolik požadujete pohárů pro vyhodnocení soutěže?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Pokud vyžadujete zvláštní pohár, vypište za co má být pohár udělen:
Povinná odpověď

Zvláštním pohárem se rozumí - např. největší ryba, nejlepší střelec, ...

Zbývá 1500 znaků

Kolik požadujete diplomů pro vyhodnocení soutěže?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Pokud vyžadujete zvláštní diplom, vypište za co má být diplom udělen:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Máte-li další požadavky k zajištění soutěže, výstavy, zábavy - vypište je:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

C - ZAJIŠTĚNÍ SETKÁNÍ

Kolik můžete poskytnout pořadatelů k zajištění průběhu setkání?
Povinná odpověď

Jedná se o pořadatele, kteří nebudou spojeni s pořádáním soutěže, výstavy či zábavy. Jedná se o pořadatele, kteří mohou být volně k dispozici pro zajištění dalších náležitostí týkajících se vlastního setkání!

Zbývá 20 znaků

Pokud budete mít k dispozici volné pořadatele, napište prosím jejich jméno a kontakt (telefon, nejlépe i e-mail):

Zbývá 1500 znaků

Kolik budete požadovat obědů pro pořadatele, včetně volných pořadatelů?
Povinná odpověď

Obědy budou vydávány od 11:00 v Restauraci "U Hřiště" v Malé Čermné!

Zbývá 20 znaků

Máte-li nějaké další dotazy - vypište je:

Zbývá 1500 znaků

Jméno osoby, která dotazník za organizaci vyplnila:
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Děkujeme za vyplnění dotazníku!