LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Verzilting van de landbouw in Noord-Holland

Enquête beëindigd.

Beste agrariër,

Voor Greenport-NHN en LTO-Noord doen wij onderzoek naar de schade van verzilting voor agrarische sectoren in Noord-Holland Noord. Bent u agrarisch ondernemer in deze regio, dan zijn wij geïnteresseerd in uw bevindingen. Het invullen van deze enquête duurt slechts 5-10 minuten.

Aan de hand van uw anoniem ingevulde enquête willen wij een beeld schetsen van de gevolgen van verzilting voor een agrarisch bedrijf in deze regio.

Alvast bedankt voor uw tijd,

Wageningen University & Research centre

Om de enquete succesvol af te ronden, dienen alle verplichte vragen ingevuld te worden. Dit zijn de vragen met een sterretje in de rechter bovenhoek.

Hoeveel hectare omvat uw bedrijf?
Vereist antwoord

Welke gewassen verbouwt u en hoeveel hectare heeft u van elk gewas op uw bedrijf?
Vereist antwoord

Indien niet in uw bedrijfsplan, vul hier 0 in

Aantal hectare
Bloembollen
Aantal hectare
Aardappelen
Aantal hectare
Akkerbouwgroenten
Aantal hectare
Granen
Aantal hectare
Grassen
Aantal hectare
Peulvruchten
Aantal hectare
Suikerbieten
Aantal hectare
Fruitteelt
Aantal hectare
Ander gewas, namelijk:
Aantal hectare

Wat is de gemiddelde opbrengst per gewas in ton per hectare?
Vereist antwoord

Indien niet in uw bedrijfsplan, vul hier 0 in

ton per hectare
Bloembollen
ton per hectare
Aardappelen
ton per hectare
Akkerbouwgroenten
ton per hectare
Granen
ton per hectare
Grassen
ton per hectare
Peulvruchten
ton per hectare
Suikerbieten
ton per hectare
Fruitteelt
ton per hectare
Ander gewas, namelijk:
ton per hectare

Welke grondsoort(en) zijn aanwezig in de bovenste 50cm van uw percelen?
Vereist antwoord

Toewijzen 100 Procent
Klei
0
100
Zand
0
100

Waar komt het water waarmee u uw gewassen irrigeert vandaan?
Vereist antwoord

Ondervindt u schade van verzilting op uw percelen?
Vereist antwoord

Indien er sprake is van verziltingsschade, hoe vaak treedt deze schade op?

Indien er sprake is van verziltingsschade, hoe uit de schade zich?

Wat zijn volgens u de oorzaken van verzilting?
Vereist antwoord

Meet u het zoutgehalte van het slootwater rondom uw percelen?
Vereist antwoord

Kunt u een indicatie geven van opbrengstverliezen door verziltingsschade in ton per hectare over 2015?

Indien niet in uw bedrijfsplan, vul hier 0 in.

Ton per hectare
Bloembollen
Ton per hectare
Aardappelen
Ton per hectare
Akkerbouwgroenten
Ton per hectare
Granen
Ton per hectare
Grassen
Ton per hectare
Peulvruchten
Ton per hectare
Suikerbieten
Ton per hectare
Fruitteelt
Ton per hectare
Ander gewas, namelijk:
Ton per hectare

Investeert u, of heeft u geïnvesteerd in maatregelen om minder afhankelijk te zijn van de kwaliteit van het oppervlaktewater?
Vereist antwoord

Houdt u rekening met verzilting in uw bedrijfsvoering?
Vereist antwoord

Kunt u een indicatie geven van de kosten van de door u genomen maatregelen?

1500 tekens resterend

Welk bedrag bent u bereid om te investeren in maatregelen tegen zoutschade?
Vereist antwoord

Zowel huidige maatregelen als toekomstige maatregelen

250 tekens resterend

Op een schaal van één tot tien, hoe groot ziet u de rol van het waterschap in het beperken van verziltingsproblematiek?
Vereist antwoord

Kleine rol waterschap
Grote rol waterschap

Op een schaal van één tot tien, hoe groot ziet u de rol van Rijkswaterstaat in het beperken van verziltingsproblematiek?
Vereist antwoord

Kleine rol Rijkswaterstaat
Grote rol Rijkswaterstaat

Op een schaal van één tot tien, hoe groot ziet u de rol van de provincie in het beperken van verziltingsproblematiek?
Vereist antwoord

Kleine rol provincie
Grote rol provincie

Op een schaal van één tot tien, hoe groot ziet u uw eigen rol in het beperken van verziltingsproblematiek?
Vereist antwoord

Kleine eigen rol
Grote eigen rol

Wat is uw postcode? (Het is toegestaan om enkel de cijfers van uw postcode in te vullen)
Vereist antwoord

Deze postcode wordt alleen gebruikt om de spreiding van verziltingsschade in kaart te brengen.

250 tekens resterend