Problematika sexuality žen po gynekologických operacích

Dotazník pro ženy

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Janíčková, jsem studentkou 3. ročníku na Fakultě humanitních studií University Tomáše Bati ve Zlíně studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra. V rámci ukončení studia zpracovávám bakalářskou práci se zaměřením na Problematiku sexuality žen po gynekologických operacích. Získaná data budou sloužit výhradně pro vypracování praktické části mé bakalářské práce. Dotazník se skládá z 20 otázek, Pokud není uvedeno jinak, označte vždy pouze jednu správnou odpověď. Celkový čas pro vyplnění dotazníku se pohybuje kolem 10 minut Vašeho času.

Předem Vám děkuji za získané informace, které využiji výhradně ke zpracování praktické části bakalářské práce. Dotazník je zcela anonymní.

1 Váš věk :
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

2 Váš stav ?
Povinná odpověď

3 Počet dětí
Povinná odpověď

4 Kdo byl Váš odesílající lékař, který Vám doporučil gynekologickou operaci?
Povinná odpověď

5 Jak dlouhou dobu jste po gynekologické operaci ?
Povinná odpověď

6 Co Vás vedlo k tomu, abyste podstoupila gynekologickou operaci. Co bylo příčinou operace?
Povinná odpověď

7 Jaký druh gynekologické operace jste podstoupila? Můžete označit i více odpovědí.
Povinná odpověď

8 Jak jste prožívala pohlavní styk PŘED gynekologickou operací? Myšleno zájem o sex ?
Povinná odpověď

9 Pociťovala jste při pohlavním styku PŘED gynekologickou operací nějaký nepříjemný fyzický pocit?
Povinná odpověď

10 Jaký nepříjemný fyzický pocit jste pociťovala PŘED gynekologickou operací při pohlavním styku?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

11 Zlepšilo se nebo naopak zhoršilo se prožívání v oblasti sexuality PO provedené gynekologické operaci ?
Povinná odpověď

12 Pokud jste v předchozí otázce odpověděla ANO, zkuste přiblížit, jak se situace v oblasti pohlavního uspokojení zlepšila?
Povinná odpověď

13 Došlo u Vás během pooperačního období k nějakým problémům, které se předtím nevyskytovali ?
Povinná odpověď

14 Jak byste popsala svůj současný pohlavní život, nyní po provedené gynekologické operaci? Jak se cítíte?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

15 Došlo u Vás k nějaké změně v pohlavním životě, jak pozitivní nebo negativní ?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

16 Je pro Vás složité mluvit o tomto tématu týkající se problematiky sexuality?
Povinná odpověď

17 Pokud se vyskytuje u Vás nějaká sexuální porucha, jak dlouhou dobu trvá?
Povinná odpověď

18 Řešila jste svůj problém s nějakým specialistou, praktickým lékařem nebo gynekologem ?
Povinná odpověď

19 Ví o Vašem problému váš partner?
Povinná odpověď

20 Za jak dlouho dobu od gynekologické operace jste opět začala s pohlavním stykem ?
Povinná odpověď