UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

„Problemy uroginekologiczne kobiet chorujących na nieswoiste choroby zapalne jelit”

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani,

nazywam się Natalia Miklas. Jestem studentką położnictwa na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

To dzięki Państwa pomocy związanej z wypełnieniem ankiety potrzebnej do napisania pracy licencjackiej, która niewątpliwie dotykała bardzo delikatnej sfery jaką jest seksualność, 2 lata temu udało mi się z powodzeniem uzyskać dyplom położnej oraz zdobyć nagrodę w konkursie na najlepszą pracę naukową.

W tym roku ponownie kieruję do Pań swoją prośbę o wzięcie udziału w badaniu ankietowym na potrzeby mojej pracy magisterskiej.

Poniższy kwestionariusz ma na celu poznanie problemów uroginekologicznych u kobiet chorujących na NZJ. 

Ankieta kierowana jest do kobiet chorujących na nieswoiste zapalenie jelita w wieku od 18 do 70 r.ż. Pytania dotyczą choroby podstawowej oraz problemów uroginekologicznych.

Mimo krępujących pytań bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi- wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych (praca magisterska).

Ankieta jest w pełni anonimowa i dobrowolna.

Pytania w formie zamkniętej wymagają udzielenia jednej odpowiedzi - w innym przypadku podana jest informacja o możliwości zaznaczenia kilku.

Na końcu załączona jest metryczka dotycząca danych demograficznych - proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym pytaniu.

Dziękuję za zaangażowanie i poświęcony czas! 

Z wyrazami szacunku,

Natalia Miklas

1 Wysokość ciała (w cm):
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

2 Masa ciała (w kg):
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

3 Jednostka chorobowa:
Wymagana odpowiedź

4 Jak długo Pani choruje:
Wymagana odpowiedź

5 Aktualnie jest Pani w okresie:
Wymagana odpowiedź

6 W przypadku ZAOSTRZENIA czy POSTACI PRZEWLEKLE AKTYWNEJ proszę podać *częstość wypróżnień na dobę:
Wymagana odpowiedź

7 Jakie leki Pani aktualnie przyjmuje w leczeniu choroby jelit (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

8 Ile płynów dziennie Pani przyjmuje (łącznie z zupą, jogurtami itp.)?
Wymagana odpowiedź

9 Czy aktualnie przyjmuje pani leki moczopędne:
Wymagana odpowiedź

10 Czy aktualnie przyjmuje Pani leki ze wskazań urologicznych i/lub ginekologicznych?
Wymagana odpowiedź

11 Czy aktualnie występują u Pani zaparcia:
Wymagana odpowiedź

12 Czy pali Pani papierosy?
Wymagana odpowiedź

13 Czy kiedykolwiek stwierdzono u Pani przetokę jelitowo- pochwową?
Wymagana odpowiedź

14 Jeżeli TAK- proszę podać następujące informacje: czy przetoka aktualnie jest aktywna (TAK/NIE), czy była leczona i w jaki sposób?

Pozostało 1500 znaków

15 Czy kiedykolwiek stwierdzono u Pani przetokę jelitowo-pęcherzową?
Wymagana odpowiedź

16 Jeżeli TAK- proszę podać następujące informacje: czy przetoka aktualnie jest aktywna (TAK/NIE), czy była leczona i w jaki sposób?

Pozostało 1500 znaków

17 Czy PRZED zachorowaniem na chorobę zapalną jelita występowały u Pani któreś z poniższych problemów i dolegliwości (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

18 Czy PO zachorowaniu na chorobę zapalną jelita NASILIŁY SIĘ któreś z poniższych problemów i dolegliwości, które występowały przed zachorowaniem (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

19 Czy PO zachorowaniu na chorobę zapalną jelita POJAWIŁY SIĘ u Pani któreś z poniższych problemów i dolegliwości, które nie występowały przed zachorowniem (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

20 Czy była Pani operowana z powodu choroby podstawowej?
Wymagana odpowiedź

21 Jeżeli TAK, proszę podać rok, rodzaj i rozległość wykonanego zabiegu:

Pozostało 1500 znaków

22 Czy aktualnie posiada Pani stomię jelitową?
Wymagana odpowiedź

23 Czy PRZED którąkolwiek OPERACJĄ z powodu choroby zapalnej jelita obserwowała Pani u siebie któreś z poniższych problemów i dolegliwości (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

24 Czy PO OPERACJI z powodu choroby zapalnej jelita USTĄPIŁY bądź ZMNIEJSZYŁY SIĘ któreś z poniższych problemów i dolegliwości, które występowały przed zabiegiem (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

25 Czy PO OPERACJI z powodu choroby zapalnej jelita POJAWIŁY SIĘ któreś z poniższych problemów i dolegliwości, które nie występowały przed zabiegiem (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

26 Czy PO OPERACJI z powodu choroby zapalnej jelita NASILIŁY SIĘ któreś z poniższych problemów i dolegliwości, które występowały przed zabiegiem (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

27 Czy były u Pani wykonywane zabiegi operacyjne w obrębie miednicy mniejszej nie związane z chorobą jelit (np. urologiczne, ginekologiczne)?
Wymagana odpowiedź

28 Jeżeli TAK- proszę podać rok i rodzaj wykonanego zabiegu; czy był wykonany drogą: przezpochwową czy przezbrzuszną?

Pozostało 1500 znaków

29 Czy któreś z dolegliwości wymienionych wcześniej POJAWIŁY SIĘ po przeprowadzonym zabiegu nie związanym z chorobą jelit?
Wymagana odpowiedź

30 Czy któreś z dolegliwości wymienionych wcześniej USTĄPIŁY po przeprowadzonym zabiegu nie związanym z chorobą jelit?
Wymagana odpowiedź

31 Czy któreś z dolegliwości wymienionych wcześniej NASILIŁY SIĘ po przeprowadzonym zabiegu nie związanym z chorobą jelit?
Wymagana odpowiedź

32 Czy aktualnie obserwuje Pani u siebie któreś z poniższych problemów i dolegliwości (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

33 Czy występujące u Pani dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego, w Pani odczuciu są zależne od aktualnego stanu jelit (zaostrzenie, remisja, postać przewlekle aktywna)?
Wymagana odpowiedź

34 Jak często podejmuje Pani aktywność fizyczną?
Wymagana odpowiedź

35 Jaką formę aktywności fizycznej podejmuje Pani najczęściej (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
Wymagana odpowiedź

36 Czy słyszała Pani kiedykolwiek o ćwiczeniach mięśni Kegla (mięśni dna miednicy)?
Wymagana odpowiedź

37 Jak ocenia Pani swoją jakość życia:
Wymagana odpowiedź

38 W jakim stopniu występujące dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego mają wpływ na Pani jakość życia:
Wymagana odpowiedź

39 Czy występujące dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego ograniczają Pani aktywność seksualną?
Wymagana odpowiedź

40 W jakim stopniu występujące dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego mają wpływ na Pani aktywność seksualną:
Wymagana odpowiedź

41 Jak często chodzi Pani na wizyty kontrolne do ginekologa?
Wymagana odpowiedź

42 Czy aktualnie jest Pani w ciąży:
Wymagana odpowiedź

43 Czy była Pani w ciąży?
Wymagana odpowiedź

44 Jeżeli TAK- proszę podać liczbę ciąż, liczbę porodów i wagę urodzeniową dziecka, liczbę poronień, sposoby zakończenia ciąż/-y - cięcie cesarskie, poród drogami natury, poród kleszczowy, próżnociąg.

Pozostało 1500 znaków

45 Czy podczas porodu było nacinane krocze?
Wymagana odpowiedź

46 Czy podczas porodu nastąpiło pęknięcie krocza
Wymagana odpowiedź

47 Przebyte operacje (nie wspomniane we wcześniejszej części kwestionariusza):
Wymagana odpowiedź

48 Choroby współistniejące:
Wymagana odpowiedź

49 Kiedy rozpoczęło się niekontrolowane oddawanie moczu?
Wymagana odpowiedź

50 Dolegliwości w miarę upływu czasu:
Wymagana odpowiedź

51 Jak często oddaje Pani bezwiednie mocz?
Wymagana odpowiedź

52 Jaką ilość moczu oddaje Pani bezwiednie?
Wymagana odpowiedź

53 Czy używa Pani podpasek/pieluch z powodu bezwiednego oddawania moczu? Jeśli TAK, to:
Wymagana odpowiedź

54 Podczas jakich aktywności oddaje Pani bezwiednie mocz (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?
Wymagana odpowiedź

55 Czy musi Pani oddawać mocz w nocy?
Wymagana odpowiedź

56 Ile razy oddaje Pani mocz w ciągu dnia?
Wymagana odpowiedź

57 Czy w momencie czucia parcia na mocz musi Pani natychmiast skorzystać z toalety?
Wymagana odpowiedź

58 Czy szum wody powoduje, że musi Pani iść do toalety?
Wymagana odpowiedź

59 Czy czuje Pani nagłe parcie na pęcherz tak, że nie mogąc wytrzymać od razu oddaje Pani mocz?
Wymagana odpowiedź

60 Czy czuje Pani, że oddaje mocz w sposób niekontrolowany?
Wymagana odpowiedź

61 Czy w dzieciństwie miała Pani problemy z trzymaniem moczu?
Wymagana odpowiedź

62 Czy dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego ograniczają Pani aktywność życiową?
Wymagana odpowiedź

63 Kiedy ostatnio wykonywała Pani badanie ogólne moczu:
Wymagana odpowiedź

64 Czy wynik ostatniego badania ogólnego moczu był prawidłowy?
Wymagana odpowiedź

65 Wiek:
Wymagana odpowiedź

66 Stan cywilny:
Wymagana odpowiedź

67 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

68 Sytuacja zawodowa:
Wymagana odpowiedź

69 Rodzaj wykonywanej pracy ze względu na przyjmowaną pozycję:
Wymagana odpowiedź

70 Miejsce zamieszkania:
Wymagana odpowiedź

71 UWAGI

Pozostało 1500 znaków