Hodnocení předmětu výtvarná výchova

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění krátkého dotazníku.

Dotazník poslouží jako podklad pro studijní zpracování možných zlepšení obsahu, potažmo metod předmětu výtvarná výchova. Dotazník je anonymní.

1 Ve kterém ročníku předmět výtvarná výchova vyučujete? (možno označit více odpovědí)
Povinná odpověď

2 Učíte výtvarnou výchovu rád/ráda?
Povinná odpověď

0/5

3 Studoval/la jste učitelství tohoto předmětu?
Povinná odpověď

4 Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje, proč jste si tento "předmět"(obor)vybrali?
Povinná odpověď

5 Pakliže jste uvedli jako odpověď "další možnost", prosím uveďte ji níže do textového pole

Zbývá 250 znaků

6 Je náročnost výuky předmětu v souladu s vašimi očekáváními?
Povinná odpověď

7 Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje vaši výuku?
Povinná odpověď

8 Pakliže jste výše vybral/la jako odpověď "další možnost", prosím uveďte ji nyní do textového pole

Zbývá 1500 znaků

9 Myslíte si, že umíte pracovat podle Rámcového vzdělávacího programu?
Povinná odpověď

10 Dokázal/la byste svou předchozí odpověď slovně odůvodnit? (proč)

Zbývá 1500 znaků

11 Které z následujících tvrzení nejlépe odpovídá vašemu postoji k dějinám umění ve výtvarné výchově? (možno označit více odpovědí)
Povinná odpověď

12 Co je podle vás nejdůležitější na výtvarné výchově? (možno označit více odpovědí)
Povinná odpověď

13 Myslíte si, že výtvarná výchova má stále místo v našem vzdělávacím systému?
Povinná odpověď

14 Svou odpověď prosím stručně slovně vysvětlete (proč):

Zbývá 1500 znaků

15 Jak by bylo možné předmět vylepšit?

Zbývá 1500 znaků