Nízkoprahy uliciam

Dobrý deň,

vyplnením dotazníka sa záväzne prihlasujete na medzinárodné vzdelávanie Nízkoprahy uliciam

Projekt je financovnaný programom Erasmus +.

Miesto: Lodenica Šaľa, Slovensko

Čas konania:14.9.2015 - 20.9.2015

Odoslanie prihlášky: najneskôr do 15.8.2015.

kontakt: nizkoprahy.uliciam@gmail.com

Meno a priezvisko
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Rok narodenia
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Organizácia, v ktorej pracujete
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Pozícia v organizácii
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Adresa trvalého bydliska
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Mesto, z ktorého budete vychádzať na vzdelávanie do mesta Šala
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Telefónne číslo
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

E-mail
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Špeciálne potreby
Povinná odpoveď