Problematika výchovy a vzdělávání u dětí s autismem

Dobrý den,

jmenuji se Lamis Jabrová a jsem studentkou 3. ročníku VOŠZ Zlín.Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma: „ Problematika výchovy a vzdělávání u dětí s autismem “. Na základě této práce bych Vás chtěla požádat o vyplnění mého dotazníku. Dotazník je zcela anonymní, výsledky budou zpracovány jen v rámci mé absolventské práce.

Děkuji za Váš čas a ochotu. Přeji pěkný den.

1 Pohlaví:
Povinná odpověď

2 Kolik let má vaše dítě trpící autismem?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

3 Přibližte situaci, kdy jste si všiml/a zvláštního chováni vašeho dítěte
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

4 Kdo tuto poruchu u vašeho dítěte diagnostikoval?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

5 Kdy byla u vašeho dítěte porucha autismu diagnostikována?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

6 Jakou formou autismu trpí vaše dítě?
Povinná odpověď

7 Na koho jste se obrátil/a po zjištění diagnózy?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

8 Kdo vám poskytnul informaci o možnostech vzdělávání vašich dětí?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

9 Jaká byla vaše reakce po zjištění této diagnózy?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

10 Které školské nebo výchovné zařízení navštěvovalo vaše dítě?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

11 Jaké služby byly poskytovány tímto zařízením?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

12 Jak jste byl spokojen/a s poskytovanými službami? - pokud jste byl/a s něčím nespokojen/a, napište prosím s čím.
Povinná odpověď

13 Jaké pokroky vaše dítě udělalo v tomto zařízení? Napište prosím konkrétně jaké:
Povinná odpověď

14 Které školské zařízení navštěvuje vaše dítě v současnosti?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

15 Jaké služby poskytuje toto zařízení?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

16 Jak jste spokojen/a s poskytovanými službami? Pokud jste byl/a s něčím nespokojen/a, napište prosím s čím.
Povinná odpověď

17 Jaké pokroky vaše dítě dělá v tomto zařízení? Napište prosím konkrétně jaké.
Povinná odpověď

18 Navštěvuje vaše dítě nějaké organizace volného času?
Povinná odpověď

19 Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a kladně, napište prosím, o jaké pracoviště se jedná. V případě, že jste odpověděl/a záporně, pokračujte otázkou číslo 20

Zbývá 1500 znaků

20 Kolik času věnujete svému dítěti?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

21 Jakými aktivitami tento čas vyplníte?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků