Ankieta satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej przez Dyspozytora Medycznego

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań anonimowej ankiety, której zawartość ma służyć ocenie zadowolenia z udzielania świadczeń medycznych przez WSPR Rzeszów. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom świadczeń medycznych udzielanych w naszej placówce, będą cenną wskazówką, które obszary działalności powinny ulec poprawie. Dziękuję.

Część I: Informacje socjodemograficzne

1 Płeć
Wymagana odpowiedź

2 Wiek
Wymagana odpowiedź

3 Status
Wymagana odpowiedź

4 Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Część II: Ankieta satysfakcji

5 Jaki był czas oczekiwania Pani/Pana na zgłoszenie Dyspozytora Medycznego?
Wymagana odpowiedź

6 Czy informacje uzyskane od Dyspozytora przyjmującego zgłoszenie były przekazywane w sposób zrozumiały ?
Wymagana odpowiedź

7 Czy rozmowa prowadzona z Dyspozytorem Medycznym spełniła z Pani/Pana oczekiwania?
Wymagana odpowiedź

8 Jak ocenia Pan/Pani życzliwość/taktowność i kulturę osobistą Dyspozytora Medycznego?
Wymagana odpowiedź