Enquête patiënttevredenheid

Beste patiënt,

Wij doen ons best om op een prettige manier goede tandheelkundige zorg te verlenen aan u (en uw eventuele gezinsleden). Daarbij willen wij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en verwachtingen van onze patiënten. Om na te gaan of dat lukt, houden wij deze patiëntenenquête. 

U hoeft uw naam niet op te geven, want het onderzoek is anoniem. Het invullen duurt ongeveer 2 a 3 minuten.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs, alvast bedankt!

Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

Hoe tevreden bent u over het tandheelkundig handelen van de tandarts en/of het team?
Vereist antwoord

0/10

Hoe tevreden bent u over de hygiëne in de praktijk?
Vereist antwoord

0/10

Hoe tevreden bent u over de openingstijden?
Vereist antwoord

0/10

Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid?
Vereist antwoord

0/10

Hoe tevreden bent u over het maken van een afspraak?
Vereist antwoord

0/10

Hoe goed wordt u geïnformeerd over de kosten van de behandeling?
Vereist antwoord

0/10

Hoe tevreden bent u over de manier van communiceren?
Vereist antwoord

0/10

Weet u altijd of u door een tandarts, mondhygiënist of (preventie)assistent behandeld wordt?
Vereist antwoord

0/10

Wat is de naam van uw tandarts?

250 tekens resterend

Wat is de naam van uw mondhygiënist?

250 tekens resterend

Zou u onze praktijk aanraden bij vrienden/kennissen?
Vereist antwoord

Welk rapportcijfer geeft u de praktijk in het algemeen?
Vereist antwoord

0/10

Heeft u verdere opmerkingen, vragen en/of tips?

1500 tekens resterend