Geocaching v ostravsko-karvinském revíru

Vážení kačeři a kačerky,

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který je doplňkovým podkladem pro vypracování mé diplomové práce s návrhem nových keší a naučných stezek s hornickou tématikou v ostravsko-karvinském revíru. Pro uvedení do problematiky si můžete přečíst stručný úvod. Dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze k výzkumné části této práce.

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu.

Bc. Alena Kovářová

Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Ostravsko-karvinský revír představuje hlavní černouhelnou oblast na území České republiky, kde se černé uhlí těží více než 200 let. S hlubinou těžbou je však spojena řada problémů. Tím nejčastějším jsou poklesy a deformace terénu vlivem sesedání terénu do vyrubaných prostor. Narušováním krajiny a reliéfu jsou poznamenány i veškeré objekty na zemském povrchu jako jsou stavby, komunikace, inženýrské sítě, vodní toky atd. S těžbou souvisí i další negativní důsledky, jako jsou uhelné kaly nebo hořící haldy hlušiny, které silně znečišťují ovzduší. Lokality, které jsou těžbou poškozeny, následně prochází tzv. rekultivací, kdy jsou během dlouhého a nákladného procesu upraveny tak, aby mohly opětovně sloužit lidem a přírodě. Na území Ostravy se netěží od roku 1994 a dnes se tak zde můžeme setkat spíše s historickými technickými památkami jakou je Důl Michal, který byl zachován v podobě posledního pracovního dne zdejších horníků. Na Karvinsku těžba stále probíhá a můžeme zde vidět několik zrekultivovaných lokalit (vodní a zelené plochy, golfové hřiště atd.), které mají sloužit pro rozvoj fauny a flory nebo ke sportovně-rekreačním účelům nejen místních obyvatel.

1 Jaká je Vaše motivace pro hraní Geocachingu? (lze vybrat více odpovědí)
Povinná odpověď

2 Jak často se v průměru věnujete Geocachingu?
Povinná odpověď

3 S kým nejčastěji lovíte? (lze vybrat více odpovědí)
Povinná odpověď

4 Jaký typ kešky lovíte nejraději?
Povinná odpověď

5 Využíváte předem naplánovaných tras, které mají tématické zaměření?
Povinná odpověď

6 Jak daleko od svého bydliště obvykle lovíte?
Povinná odpověď

7 Jak se v rámci Geocachingu nejčastěji pohybujete? (lze vybrat více odpovědí)
Povinná odpověď

8 Zajímaly by Vás kešky s hornickou tématikou?
Povinná odpověď

9 Jaké prostředí pro umístění kešky upřednostňujete? (lze vybrat více odpovědí)
Povinná odpověď

10 Jaké je Vaše pohlaví?
Povinná odpověď

11 Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

12 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

13 Jste:
Povinná odpověď

14 Ve kterém z krajů České republiky žijete?
Povinná odpověď