Dotazník pro podnikatele v regionu MAS Lašsko

Dobrý den,

rádi bychom Vás oslovili s dotazníkem, který zjišťuje názory a potřeby neziskových a příspěvkových organizací v regionu MAS Lašsko. Tento subjekt vznikl za účelem podpory místního rozvoje se zapojením místních organizací, občanů a podnikatelů. Součástí činnosti je získávání finanční podpory z fondů EU i z dalších zdrojů.

Vaše odpovědi nám pomohou při přípravě rozvojové strategie pro období 2014-2020. Tento dokument je podmínkou pro získávání dotací na vybrané aktivity a sebrané informace nám pomohou uchopit situaci v regionu a zohlednit záměry a potřeby neziskového sektoru. Výsledný dokument tak může usnadnit čerpání dotací EU pro Vaše účely.

Děkujeme za Váš čas!

1 Název firmy
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

2 Kontakt
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

3 Místo podnikání
Povinná odpověď

4 Právní forma
Povinná odpověď

5 Oblast podnikání (zaškrtněte max. 3 možnosti)
Povinná odpověď

6 Jste členy nějakého podnikatelského sdružení? Pokud ano, jakého:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

7 Kolik máte zaměstnanců?
Povinná odpověď

8 Jste spokojeni s místní správou? (ohodnoťte jako ve škole)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
spolupráce s úřady
informovanost o záměrech obce
správní řízení
dopravní infrastruktura
technická infrastruktura
kvalita pracovní síly

9 Jaká aktivita obce by pomohla Vašemu podnikání? Co byste uvítali?
Povinná odpověď

10 Jaké vývojové tendence očekáváte zhruba do roku 2020?
Povinná odpověď

11 Pokud předpokládáte investice, specifikujte prosím, o jaký typ aktivity se bude jednat
Povinná odpověď

12 Žádali jste někdy v minulosti dotace nebo granty?
Povinná odpověď

13 Pokud ano, jaké?

14 Chystáte se o dotace žádat v následujícím programovém období (do roku 2020)?
Povinná odpověď

15 O jaký typ investic půjde? Budeme rádi, pokud níže vypíšete jednolivé záměry. Nemusí se jednat o projekty blížící se realizaci, ale i pouhé nápady, kam chcete směřovat.
Povinná odpověď

16 Prosím, přibližte nám zde jednotlivé záměry a nápady, nad jejichž realizací uvažujete

Zbývá 1500 znaků

17 Zde je prostor pro Vaše další poznámky, podněty a nápady, které by mohly zlepšit veřejné prostředí v obci a pomoci Vaší činnosti

Zbývá 1500 znaků