Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Homosexualita – partnerství - rodičovství

Sběr odpovědí byl ukončen.

Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku. V rámci své diplomové práce zpracovávám téma týkající se problematiky soužití homosexuálních párů.

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak a kdy homosexuální jedinci přišli na svoji sexuální orientaci, kdy si prošli svým comming-outem, jaký mají názor na registrované partnerství a plánování rodiny.

Vaše odpovědi pro mě budou velmi důležitým zdrojem informací. Ráda bych Vás zároveň ujistila, že je Vaše účast zcela dobrovolná a poskytnutá data budou využita pouze pro potřeby diplomové práce. Veškeré informace Vámi uvedené jsou anonymní.

Předem Vám mnohokrát děkuji za Váš čas i Vámi vynaloženou energii.

1 Jakého jste pohlaví?
Povinná odpověď

2 Kolik Vám je let?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

3 Kdy jste začal/a pociťovat přitažlivost ke stejnému pohlaví?
Povinná odpověď

4 V kolika letech jste prošel/a comming-outem:
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

5 Kdo ví o Vaší sexuální orientaci:
Povinná odpověď

6 Kdo byla první osoba, které jste sdělil/a svoji sexuální orientaci?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

7 Myslíte si, že to jako homosexuál máte v životě těžší?
Povinná odpověď

8 Pokud si myslíte, že to máte jako homosexuál v životě težší, uveďte proč:

Zbývá 1500 znaků

9 Jaký je Váš názor na registrované partnerství?
Povinná odpověď

10 Pokud byste nechtěl/a vstoupit do RP, uveďte proč:

Zbývá 1500 znaků

11 Chtěl/a byste potomka?
Povinná odpověď

12 Vyjádření k předchozí otázce, zda-li byste chtěl/a potomka?

Zbývá 1500 znaků

13 Pokud již máte dítě s předchozího vztahu, uveďte, jak Váš vztah s dítětem vypadá:

Zbývá 1500 znaků

14 Pro muže – v případě, že byste chtěl dítě, volil byste následující cestu:

15 Pro ženy – v případě, že bys chtěla dítě, volila bys následující cestu:

16 Pro ženy – chtěla byste být matkou biologickou nebo sociální?

17 Pro ženy - uveďte důvody pro Vaše rozhodnutí stát se biologickou či sociální matkou:

Zbývá 1500 znaků

18 Pro ženy - cítila byste se jako biologická matka důležitější než sociální?

19 Pro ženy - doplnění předchozí otázky - cítila byste se jako biologická matka důležitější než sociální:

Zbývá 1500 znaků

20 Myslíte si, že může mít výchova v homosexuálním svazku vliv na dítě?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

21 Jak si přejete, aby dítě oslovovalo svoje rodiče, tedy biologického a sociálního:
Povinná odpověď

22 Jak byste odpověděl/a dítěti, žijícím v homosexuálním svazku, na klasickou otázku: „Odkud se berou děti a odkud jsem se vzal/a já?“
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

23 Jak byste svým dětem vysvětlil/a, proč mají 2 maminky či 2 tatínky?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

24 Představte si následující situaci: dítě za Vámi přiběhne s brekem, že se mu děti smějí, že maminky jsou lesby nebo tatínci buzeranti… Co mu řeknete?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

25 Je ještě něco, co byste chtěl/a k tomuto tématu říci?

Zbývá 1500 znaků