Jaké bylo moje šestinedělí? Dotazník pro ženy, které měly péči komunitní porodní asistentky.

Dobrý den,

jmenuji se Eva Hendrych Lorenzová a obracím se na Vás jakožto komunitní porodní asistentka a také studentka doktorského studia Ošetřovatelství se zaměřením právě na problematiku komunitní péče porodních asistentek o ženy a novorozence po porodu.

Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který bude využit pro praktický výstup z mé disertační práce a je tak zcela anonymní (neptám se na jméno Vaší porodní asistentky, ani na Vaše jméno). Cílem výzkumného šetření je porovnat výsledky celkového zdravotního stavu a kvality života ženy po porodu s péčí komunitní porodní asistentky a bez této péče.

Na základě tohoto šetření pak budou výsledky diskutovány. Pokud byste měla o výsledky práce zájem, ráda Vám je poskytnu.

Předem Vám moc děkuji za vyplnění dotazníku a přeji Vám krásný čas s Vaším miminkem,

s pozdravem,

Eva Hendrych Lorenzová,

LorenzovaE@seznam.cz, 733 665 622

PS: Komunitní porodní asistentka = asistentka, která došla po porodu k Vám do domácího prostředí, nebo Vy jste došla za ní do jejího centra v komunitě.

Následující otázky budou směřovat na základní informace o Vás (anonymní) a také na popis průběhu šestinedělí.

Byla jste v průběhu šestinedělí opakovaně v kontaktu s komunitní porodní asistentkou? Pokud ano, jak často?
Povinná odpověď

Jak dlouhé je období od skončení Vašeho posledního šestinedělí?
Povinná odpověď

Pokolikáté jste nyní rodila?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

Jaký je Váš věk?
Povinná odpověď

Jaká je Vaše národnost?
Povinná odpověď

Vyberte, prosím, charakter Vašeho bydliště.
Povinná odpověď

Jaký je Váš rodinný stav?
Povinná odpověď

Jakým způsobem jste porodila své miminko?
Povinná odpověď

Pokud máte partnera, byl s Vámi a miminkem po porodu několik dní v domácnosti? Jak dlouho?
Povinná odpověď

Jaké byly důvody přítomnosti Vašeho partnera po porodu v domácnosti?

Zbývá 250 znaků

Jak byste zhodnotila průběh Vašeho šestinedělí?
Povinná odpověď

Jaký byl, nebo je stav laktace na konci šestinedělí?
Povinná odpověď

Prožila jste nějaké rituály v souvislosti s tím, že se z Vás stala maminka?
Povinná odpověď

Jak byste zhodnotila prostředí komunity, ve kterém žijete? Na mysli je širší společensko-kulturní prostředí okolo Vás, včetně Vaší rodiny.
Povinná odpověď

Další paleta otázek se bude týkat Vašeho vztahu s miminkem.

Udělejte, prosím, kroužek okolo bodu, který nejlépe odpovídá Vašemu pocitu. 1 = nejméně pozitivní prohlášení, 7 = nejvíce pozitivní prohlášení.
Povinná odpověď

Se svým miminkem vůbec nemluvím
Hodně na své miminko mluvím
Nevím, co mé miminko potřebuje
Vím, co moje miminko potřebuje
Raději odpočívám, když je mé dítě s někým jiným
Užívám si odpočinek, když je mé dítě se mnou
Moje miminko není tak krásné, jako jiná miminka
Moje miminko je mnohem krásnější než jiná miminka
Moje mateřské city nejsou tak silné
Moje mateřské city jsou velice silné
Necítím, že moje dítě je moje vlastní
Cítím, že moje dítě je moje vlastní
Kojení si neužívám
Užívám si kojení

Jak vnímáte právě nyní VÁŠ KONTAKT S VAŠÍM MIMINKEM? Udělejte, prosím, kroužek okolo bodu, který nejlépe odpovídá Vašemu pocitu. 1 = nejméně pozitivní prohlášení, 7 = nejvíce pozitivní prohlášení
Povinná odpověď

Obtížný
Snadný
Vztah plný nedůvěry
Vztah plný důvěry
Nepříjemný
Příjemný
Nebezpečný
Bezpečný
Nestabilní
Stabilní
Vzdálený
Blízký
Chladný
Vřelý

Moc Vám děkuji za předešlé odpovědi a poprosím Vás ještě o vyplnění poslední sady otázek, která se bude týkat kvality Vašeho života po porodu.BOHUŽEL JE TO V TÉTO PASÁŽI Z TECHNICKÉHO HLEDISKA TROŠKU NÁROČNĚJŠÍ - není možné vypisovat do Odpovědí různých čísel odpovědi, bude potřeba si je pak vždy pamatovat či připomenout pro další práci s nimi.

Věřím, že i přes tuto malou technickou zátěž, bude možno odpovědi vyplnit a posoudit.

Děkuji Vám moc!

Poprosím Vás o zvážení nejdůležitějších oblastí Vašeho života, kterých se dotklo narození Vašeho děťátka. Mohou to být oblasti života, kterých se tato událost dotkla pozitivně či negativně, nebo kombinovaně - pozitivně i negativně. Uveďte, prosím, až 8 zmíněných oblastí a zaznačte, k jaké změně došlo (pozitivní, negativní či obojí). Příklady odpovědí mohou být - vztah s partnerem, souznění s mateřskou rolív, vztah k sobě samé, pocit tělesného zdraví,... Vaše odpovědi pište, prosím, přímo do možnosti pozitivní změna, negativní změna nebo obojí: + i -.

pozitivní změna
negativí změna
obojí: + i -
Odpověď 1
pozitivní změna negativí změna obojí: + i -
Odpověď 2
pozitivní změna negativí změna obojí: + i -
Odpověď 3
pozitivní změna negativí změna obojí: + i -
Odpověď 4
pozitivní změna negativí změna obojí: + i -
Odpověď 5
pozitivní změna negativí změna obojí: + i -
Odpověď 6
pozitivní změna negativí změna obojí: + i -
Odpověď 7
pozitivní změna negativí změna obojí: + i -
Odpověď 8
pozitivní změna negativí změna obojí: + i -

Poprosím Vás ještě o ohodnocení Vašich odpovědí na škále, kdy 1 = nejhorší pocit, 11 = nejpříjemnější pocit.

Odpověď 1
1 = nejhorší, 11= nejlepší pocit
Odpověď 2
1 = nejhorší, 11= nejlepší pocit
Odpověď 3
1 = nejhorší, 11= nejlepší pocit
Odpověď 4
1 = nejhorší, 11= nejlepší pocit
Odpověď 5
1 = nejhorší, 11= nejlepší pocit
Odpověď 6
1 = nejhorší, 11= nejlepší pocit
Odpověď 7
1 = nejhorší, 11= nejlepší pocit
Odpověď 8
1 = nejhorší, 11= nejlepší pocit

Nyní Vás ještě poprosím o zvážení, jak důležité Vámi určené oblasti Vašeho života pro Vaši kvalitu života jsou. MÁTE K DISPOZICI 20 BODŮ, KTERÉ MŮŽETE CELKEM ROZDĚLIT. Pokud u některé oblasti nechcete dát žádný bod, nemusíte. NEJVÍCE BODŮ dávejte k oblasti Vašeho života, která je pro Vás nejdůležitější.

Rozdělte 20 bodů
Odpověď 1
0
20
Odpověď 2
0
20
Odpověď 3
0
20
Odpověď 4
0
20
Odpověď 5
0
20
Odpověď 6
0
20
Odpověď 7
0
20
Odpověď 8
0
20

Jaké jste měla očekávání nebo obavy ohledně Vašeho poporodního období (ještě před porodem)?

Zbývá 250 znaků

Proč jste vyhledala pro poporodní období péči komunitní porodní asistentky? Byly jste v kontaktu případně již v těhotenství?

Zbývá 250 znaků

Podle čeho jste svojí komunitní porodní asistentku vybírala? Co pro Vás bylo důležité? Byla Vám konkrétní porodní asistentka dobře dostupná?

Zbývá 250 znaků

Jaká pozitiva či i negativa Vám péče komunitní porodní asistentky přinesla?

Zbývá 250 znaků

Pokud můžete, popište, prosím více, jak s Vámi Vaše porodní asistentka pracovala, jak o Vás pečovala (Řešila tělo, psychiku, sociální prostředí? Přihlížela k Vašemu životnímu stylu? Respektovala Vaše hodnoty? Dokázala se do Vás vcítit? Rozuměla Vaší situaci? Pracovala i s Vaším partnerem a dalšími členy rodiny? ...).

Zbývá 250 znaků

Již v těhotenství se vytváří u ženy tzv. mateřská identita. To znamená jakýsi pocit, že jsem matka (sžívání se s rolí, nacházení svého místa v této nové roli, vytváření si svých představ o mateřské roli, mateřské chování atd.). Proces, nebo-li cesta, kdy se žena proměňuje v matku je velmi zajímavý :-) a také často dobrodružný (vyskytují se pozitivní i negativní pocity). Byla bych moc ráda, kdybyste mohla popsat svojí cestu, kdy jste se z ženy stávala matkou... pomohla Vám v tomto ohledu také Vaše komunitní porodní asistentka? Připadně jak? Co pro Vás bylo důležité?

Zbývá 250 znaků

Doporučila byste, na základě své zkušenosti, plošnou péči komunitních porodních asistentek po porodu pro všechny ženy (hrazenou ze zdravotního pojištění)?

V jaké oblasti Vám porodní asistentka nejvíce pomohla?

Zbývá 250 znaků

Co byste v poporodní péči od komunitní porodní asistentky uvítala dalšího?

Zbývá 250 znaků

Pokud chcete něco dalšího k tématu sdělit, zde máte prostor...

Zbývá 250 znaků

Pokud by Vám nevadilo, kdybych se na Vás případně obrátila ještě s nějakou otázkou, uveďte svůj email. Ale není to povinné :-)

Zbývá 250 znaků

Velice Vám děkuji za vyplnění tohoto dotazníku. Vážím si času, který jste vyplnění věnovala. Pokud byste chtěla znát výsledky výzkumného šetření - porovnání zdravotního stavu a kvality života u žen s poporodní péčí komunitní porodní asistentky a bez této péče, napište mi na: LorenzovaE@seznam.cz a já Vám výsledky ráda pošlu :-)

Přeji Vám krásné období rodičovství,

Eva Hendrych Lorenzová