Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Sociální služby na Českokrumlovsku (ANKETA PRO VEŘEJNOST)

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení spoluobčané,

cílem této ankety je zjistit názory Vás, občanů Českokrumlovska, na zajištění sociálních služeb v našem regionu. Zjištěné informace budou zohledněny při zpracování aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb pro celé území obce s rozšířenou působností (ORP) Český Krumlov. Vaše názory a podněty budou při aktualizaci tohoto materiálu zohledněny. Výsledný plán bude dokončen do listopadu 2014.

Anketní šetření probíhá do 2. května 2014.

Ing. Jiří Čermák referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ / ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE, Městský úřad Český Krumlov

1 Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

2 Vaše bydliště?
Povinná odpověď

3 Označte u uvedených skupin číslo vyjadřující důležitost, dle které bychom se měli v místě Vašeho bydliště těmto skupinám věnovat? (1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité)

1 (nejdůležitější)
2
3
4
5 (nejméně důležití)
senioři
zdravotně postižení
rodiny s malými dětmi (ohrožené chudobou, s výchovnými problémy…)
mládež nad 15 let
osoby bez domova
nezaměstnaní
osoby ohrožené závislostí na drogách

4 Pokud považujete za důležitou jinou / jiné než výše vypsané cílové skupiny, prosím uveďte ji / je:

Zbývá 1500 znaků

5 Dotýká se Vás nebo někoho ve Vašem nejbližším okolí některý z uvedených životních problémů?

6 Kam byste se obrátil(a) v případě potřeby řešit svízelnou sociální situaci?

můžete zvolit více možností...

7 Co postrádáte v oblasti péče o seniory v místě Vašeho bydliště?

Zbývá 1500 znaků

8 Co postrádáte v oblasti péče o zdravotně postižené v místě Vašeho bydliště?

Zbývá 1500 znaků

9 Co postrádáte v oblasti péče o děti, mládež a rodiny v místě Vašeho bydliště?

10 Sem vepište text své otázky...
Povinná odpověď

11 Co postrádáte v oblasti péče o osoby v krizi v místě Vašeho bydliště?

12 Znáte některá místa / bariéry v MÍSTĚ VAŠEHO BYDLIŠTĚ, kde je problém s dostupností pro vozíčkáře, kočárky nebo obtížně se pohybující osoby? Uveďte, prosím, tato místa.

Zbývá 1500 znaků

13 Znáte některá místa / bariéry NA JINÝCH MÍSTECH ČESKOKRUMLOVSKA, kde je problém s dostupností pro vozíčkáře, kočárky nebo obtížně se pohybující osoby? Uveďte, prosím, tato místa.

Zbývá 1500 znaků

14 Co Vám případně brání ve využívání sociálních služeb na Českokrumlovsku?

15 Co byste chtěl(a) k sociálním službám na Českokrumlovsku ještě dodat?

Zbývá 1500 znaků