UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Techniki sprzedaży i negocjacji w marketingu bezpośrednim

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Ankieta jest skierowana do konsultantów firm katalogowych oraz hostess i promotorów. Ankieta zostanie wykorzystana do pracy licencjackiej i jest całkowicie anonimowa. Proszę o szczere i przemyślane odpowiedzi.

1 Praca konsultanta/hostessy według Pani/Pana (przede wszystkim):
Wymagana odpowiedź

2 Czy poniższe techniki wywierania wpływu na nabywcę w procesie sprzedaży są Pani/Panu:
Wymagana odpowiedź

Znane dobrze
Znane średnio
Znane słabo
Nie znane w ogóle
Zasada kontrastu
Odmowa-wycofanie (drzwiami w twarz)
Reguła wzajemności
Wzbudzanie zaangażowania
Stopa w drzwi

3 Jak często wykorzystuje Pani/Pan techniki manipulacji w życiu zawodowym?
Wymagana odpowiedź

4 Która technika jest wg Pani/Pana NAJBARDZIEJ skuteczna w sprzedaży?
Wymagana odpowiedź

5 Czy zdarzyło się Pani/Panu zaproponować klientom najpierw produkt droższy następnie tańszy?
Wymagana odpowiedź

6 Czy zdarzyło się Pani/Panu świadome dostarczenie próbek produktów klientom, w celu "wymuszenia" na nich chęci zakupu danego produktu?
Wymagana odpowiedź

7 Czy zdarzyło się Pani/Panu zaproponowanie klientom zakupu dodatków do pierwotnego produktu?
Wymagana odpowiedź

8 Czy ma Pani/Pan własne, sprawdzone metody na sprzedaż?
Wymagana odpowiedź

9 Czy uważa Pani/Pan, że poprzez zastosowanie odpowiednich technik wywierania wpływu zwiększa się sprzedaż?
Wymagana odpowiedź

10 Czy jest Pani/Pan:
Wymagana odpowiedź

11 Jak długo pracuje Pani/Pan w tym zawodzie?
Wymagana odpowiedź