Dotazník pro kuřáky

Dobrý den,

chci Vás poprosit o chvíli času k vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky jsou anonymní a budou použity pouze do mé seminární práce na téma Kouření (a jeho negativní vliv).

1 Jste?
Povinná odpověď

2 Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

3 Nejčastěji kouříte:
Povinná odpověď

4 Jak dlouho kouříte? (let)
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

5 Jak často kouříte?
Povinná odpověď

6 Kolik cigaret denně vykouříte?
Povinná odpověď

7 Kouření:
Povinná odpověď

Ano
Částečně
Ne
Vás baví
Vás uklidňuje
je drahé
patří k životu

8 Jaký máte názor na zákaz kouření v restauracích?
Povinná odpověď

9 Chcete s kouřením přestat?
Povinná odpověď

10 Máte ve svém okolí hodně kuřáků?
Povinná odpověď

11 Jaký máte názor na ostatní kuřáky?
Povinná odpověď

12 Všiml/a jste si nějakých zdravotních problémů, které Vám kouření přineslo?
Povinná odpověď

13 Jak se u Vás projevují abstinenční příznaky?
Povinná odpověď

14 Bojíte se rizik, které kouření přináší?
Povinná odpověď

15 Jste si vědom/a kolik peněz do své závislosti investujete?

Děkuji Vám za Váš čas při plnění tohoto dotazníku. V mé práci mi tyto výsledky hodně pomohou.