Porušování práv k ochranné známce

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Jaké je vaše pohlaví?
Povinná odpověď

Kolik je vám let?
Povinná odpověď

Jste?
Povinná odpověď

Pokud jste zaměstnaný, jaký je váš příjem?

V kterém kraji ČR se nachází vaše bydliště?
Povinná odpověď

Zbývá 100 znaků

Konkrétně bydlíte?
Povinná odpověď

Už jste si někdy koupil/a padělek?
Povinná odpověď

Pokud ano, o jaký výrobek se jednalo?

Kde se podle vás nejčastěji vyskytují padělky?
Povinná odpověď

Proč si myslíte, že se kupují padělky?
Povinná odpověď

Myslíte si, že dokážete rozpoznat padělek od originálu?
Povinná odpověď

Jaké jsou podle vás příčiny porušování práv k ochranným známkám? (odpovědi seřaďte)
Povinná odpověď

  • 1. vysoký konkurenční boj
  • 2. těžení z úspěchu známé značky
  • 3. nedostatečná právní ochrana
  • 4.
Zbývá 100 znaků

Myslíte si, že je ochranná známka důležitá?
Povinná odpověď

Jak se nazývá úřad, jenž je pověřen vyřizovat přihlášky k ochranným známkám?
Povinná odpověď

Myslíte si, že kontroly ČOI a celníků mají význam?
Povinná odpověď

Co by podle vás pomohlo v boji proti výrobě padělků?
Povinná odpověď

Rozdělte 100 bodů
lepší informovanost kupujících a široké veřejnosti
0
100
kdyby koupě padělku znamenala spáchání trestného činu
0
100
zavření obchodů s padělky a tržnic
0
100
tvrdší postihy výrobců
0
100
jiná
0
100