DOTAZNÍK O ROZVOJI OBCE ČEČELICE 2019

Vážení občané,

v roce 2015 jsme Vás při tvorbě prvního Programu rozvoje obce požádali o Vaše podněty. Sešlo se jich mnoho a velkou část se jich podařilo splnit, jako například vybudování kanalizace, dětská hřiště nebo posílení autobusových spojů. Nyní Jsme o 4 roky dále a k naší práci Vás žádáme o podněty nové.

Jako obyvatelé máte řadu možností, jak budoucnost Čečelic ovlivnit.

Máte možnost přijít s návrhem na jednání zastupitelstva,

můžete kdykoliv kontaktovat přímo některého ze zastupitelů,

máte možnost přispět názorem a podněty v tomto dotazníku.

Oznámkujte jako ve škole

1
2
3
4
5
vzhled obce
blízkost přírody
klid
mezilidské vztahy
sportovní vyžití
dostupnost lékaře
dostupnost obchodů a služeb
silnice a chodníky
veřejné osvětlení
frekvence a kvalita veřejné dopravy
dostupnost pracovních příležitostí
bezpečnost
podmínky k podnikání (podnikatelé)

Co se Vám na obci líbí?

Zbývá 1500 znaků

Co se Vám na obci nelíbí?

Zbývá 1500 znaků

Co Vám v obci nejvíce chybí?

Zbývá 1500 znaků

Navrhněte vlastní nápad na rozvoj obce

Zbývá 1500 znaků

Co má pro Vás obec v příštích 4 letech udělat?

Zbývá 1500 znaků

Co Vy můžete a jste ochoten/ochotna udělat pro obec? (zaškrtněte)

Firmy a živnostníci: jak může obec pomoci k rozvoji Vašeho podnikání?

Zbývá 1500 znaků

Jaký je Váš mobilní operátor?

Máte vyhovující pokrytí signálem mobilního operátora?

Pokud pracujete / studujete, kam dojíždíte?

Zbývá 250 znaků

Pokud pracujete mimo obec nebo studujete, čím jezdíte do práce/školy?

Využíváte topolovou pěšinu-cyklostezku do Všetat?

Děkujeme za vyplnění. Následující údaje jsou již dobrovolné

Údaje o Vás

Věk

V jaké ulici bydlíte?

Zbývá 250 znaků

Pokud si přejete dostávat elektronicky novinky z obce, vyplňte email:

Zbývá 250 znaků