Dotazník pro občany MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Integrované strategie území regionu MAS Krnovsko. Příprava strategického dokumentu, který ovlivní budoucí vývoj území, je zodpovědnou úlohou, vyžadující respekt k potřebám místních obyvatel. Vaše názory, postřehy a nápady, jak by se měla Krnovsko dále vyvíjet, proto velmi uvítáme. Jednou z možností, jak se do přípravy strategie zapojit, je věnovat několik minut svého času k zodpovězení následujících otázek. Dotazník je anonymní, Vaše odpovědi nebudou využity k jiným účelům.    

 

Uveďte název obce, ve které žijete.
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Napište tři slova nebo slovní spojení, která se Vám vybaví při vyslovení názvu Vaší obce:

Zbývá 250 znaků

Existuje ve Vaši obci nebo okolí místo nebo objekt, o kterém můžete říct: "Nemám jej rád..."?

Zbývá 1500 znaků

Existuje ve Vaši obci nebo okolí místo nebo objekt, o kterém můžete říct: "Miluji je..."?

Zbývá 1500 znaků

Kdyby za Vámi přijela návštěva, která ve Vaší obci a okolí nikdy nebyla, čím byste se jí pochlubil(a)?

Zbývá 1500 znaků

Co se změnilo ve Vaši obci nebo širším okolí a Vy s tím nesouhlasíte?

Zbývá 1500 znaků

Co se změnilo ve Vaši obci nebo širším okolí a Vy s tím souhlasíte?

Zbývá 1500 znaků

Existuje podle Vás ve Vaši obci a nejbližím okolí dostatečná nabídka pracovních míst?

Je ve Vaši obci dostatek:

ano
spíše ano
spíše ne
ne
obchodů
služeb
kulturního vyžití
sportovního vyžití

Které z následujících oblastí jsou dle Vašeho názoru pro rozvoj obce nejdůležitější? Kam byste nejvíce směřovali finanční prostředky? (určete pořadí dle důležitosti označením oblasti a přetažením na dané místo).
Povinná odpověď

  • 1. Bytová výstavba
  • 2. Podpora souciálně vyloučených
  • 3. Snížení nezaměstnanosti
  • 4. Zlepšení dopravy
  • 5. Zvýšení bezpečnosti
  • 6. Podpora drobného a středniho podnikání
  • 7. Rozvoj školství
  • 8. Rozvoj zdravotnictví
  • 9. Rozvoj možností pro volný čas
  • 10. Rozvoj služeb

Cítite se bezpečně v místě, kde žijete?

Jaký je podle Vás stav životního prostředí ve Vaši obci?

Velmí dobrý
Spíše dobrý
Spíše špatný
Velmi špatný
ovzduší
vodní toky a plochy
půda
veřejná zeleň

Jaký zdroj informací o dění v regionu využíváte?

Vaše další vize a nápady. Zde můžete v případě zájmu podílet se přípravě strategie uvést kontakt...

Zbývá 1500 znaků