LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Onderzoek naar de acceptatie van robots aan de hand van uiterlijke kenmerken.

Enquête beëindigd.

Deze vragenlijst probeert informatie in te winnen over de voorkeuren voor bepaalde uiterlijke kenmerken van robots. Voordat het experiment begint is het belangrijk dat u kennis neemt van onze werkwijze, en dat u instemt met het vrijwillig invullen van deze enquête. Lees a.u.b. deze text goed door.

Doel en nut

Het doel van het experiment is het bepalen van menselijke voorkeuren omtrent de uiterlijke kenmerken van robots, en hieruit een ‘checklist’ af te leiden waarlangs nieuwe robotbouwers hun robot kunnen toetsen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten M.A.P. Boers, D.H.G. Pijnenborg, S.E. de Vegt en J. Nijenhuis van de opleiding Electrical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven, onder supervisie van dr.ir. M.J.G. van de Molengraft van de Control Systems Technology group.

Procedure

Dit onderzoek vult u online in via uw webbrowser. In dit onderzoek krijgt u een aantal inleidende vragen, waarna u een aantal afbeeldingen krijgt met daarboven de vraag ‘Welke van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?’ Als laatst zal er nog een aantal huishoudelijke vragen gesteld worden zodat de analyse van het onderzoek uitgebreid kan gebeuren.

Duur

Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.

Participanten

Iedereen kan en mag aan dit onderzoek deelnemen.

Vrijwilligheid

Uw deelname is geheel vrijwillig. U bent ten alle tijde vrij om het onderzoek te weigeren, of tijdens het invullen af te breken door de browser af te sluiten.

Vertrouwelijkheid

Alle resultaten zijn anoniem, en kunnen niet naar u teruggeleid worden. De resultaten zullen enkel en alleen verwerkt worden in dit onderzoek, en zullen niet worden gedeeld met andere onderzoeksgroepen.

Nadere inlichtingen

Als u nog verdere informatie wil verkrijgen over dit onderzoek, op de hoogte gehouden wil worden van de voortgang, vragen of opmerkingen heeft nodigen wij u van harte uit om een mailtje te sturen naar userobots@gmail.com, zo ook voor eventuele klachten.

Instemming onderzoeksdeelname

Met het klikken op ‘Verstuur Enquête’ geeft u aan dit document door te hebben gelezen en te hebben begrepen. Daarnaast stemt u er mee in dat u vrijwillig aan dit onderzoek hebt meegedaan, en dat uw antwoorden worden gebruikt binnen ons onderzoek.

We zullen nu eerst beginnen met een aantal algemene vragen.

1 Denkt u dat uw oordeel over een bepaalde robot afhankelijk is van het uiterlijk van die robot?
Vereist antwoord

Totaal niet
Volledig

2 Denkt u ooit met robots samen te gaan werken, en zo ja, binnen hoe veel jaar?
Vereist antwoord

3 Zou u graag met een robot samenwerken?
Vereist antwoord

Nee, totaal niet
Ja, heel erg graag

4 Met welke van de volgende robots bent u bekend?
Vereist antwoord

Image for question 4

Dit waren de algemene vragen, we gaan nu over naar de specifiekere vragen. Dit onderdeel duurt zo'n 10 minuten.

5 Welke van de hieronder genoemde producten zou u willen classificeren als een robot? Als een technologie bij u niet bekend is, vul dan in wat u aan de hand van de afbeelding zou zeggen.
Vereist antwoord

Image for question 5

Hieronder krijgt u een aantal keer een groep afbeeldingen voorgeschoteld, met de vraag welke afbeelding er volgens u het meest betrouwbaar uit ziet. Het gaat hierbij om met welke afgebeelde robot u het snelst een vertrouwensband aan zou durven gaan, NIET om welke robot zijn taak langer uit kan voeren of minder snel kapot gaat.

6 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

7 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

8 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

9 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

10 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

11 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

12 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

13 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

14 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

15 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

16 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

17 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

18 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

19 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

20 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

21 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

22 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

23 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

24 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

25 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

26 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

27 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

28 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

29 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

30 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

31 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

32 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

33 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

34 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

35 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

36 Welk van deze robots ziet er het meest betrouwbaar uit?
Vereist antwoord

Zo, dit waren de afbeeldingsvragen. We hebben nu nog één vraag over het onderzoek, en daarna nog wat huishoudelijke vragen, we zijn er bijna :)

37 Kunt u hieronder de kenmerken op volgorde van belangrijkheid zetten, met het in uw ogen belangrijkste kenmerk bovenaan?
Vereist antwoord

  • 1. Lengte
  • 2. Breedte
  • 3. Natuurgetrouwheid
  • 4. Globale vorm (denk aan hoekig, rond, organisch)
  • 5. Exterieur (denk aan hard, zacht, stekelig oid)
  • 6. Menselijkheid (gelijkenis met een mens)

Helemaal geweldig! De onderzoeksvragen zijn nu helaas op, en de laatste paar vragen die we u nog zullen stellen is om de resultaten beter te kunnen verwerken, en zijn stuk voor stuk huishoudelijke vragen.

38 Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

39 Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

40 Wat is uw hoogst genoten (afgeronde) opleiding?
Vereist antwoord

41 Welk beroep beoefent u op dit moment?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête, u heeft ons ontzettend geholpen met ons onderzoek! We hopen dat u de enquête niet als vervelend hebt ervaren, we hebben onze uiterste best gedaan om de vragenlijst niet te lang te maken, en interessant te houden. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan u altijd mailen met userobots@gmail.com, of dat hieronder beschrijven.

Nogmaals ontzettend bedankt voor uw medewerking!

42 Heeft u nog een op- of aanmerking?

1500 tekens resterend