Rozumejú dolnozemskí Slováci hovorovej slovenčine?

Vážení respondenti,

volám sa Stanislava Zajacová a pôsobím ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Segedínskej univerzite v Maďarsku. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka a cvičení zameraných na hovorové slová a frázy. Cieľom môjho výskumu je zistiť úroveň ovládania hovorovej slovenčiny u dolnozemských Slovákov.

Jednotlivé úlohy vyplňte, prosím, zodpovedne a samostatne, na základe vlastných vedomostí. Nežiadajte o pomoc iné osoby a nepoužívajte žiadne pomôcky (slovníky, jazykové príručky, internet a pod.). Výsledky tohto prieskumu budú použité iba na vedecké účely, anonymita všetkých respondentov zostane zachovaná.

Ďakujem za Váš čas.

Stanislava Zajacová

Vek:

Ostáva 20 znakov

Pohlavie:

Bydlisko (mesto, štát):

Ostáva 250 znakov

Navštevovali ste národnostnú (slovenskú) základnú školu?

Navštevovali ste národnostnú (slovenskú) strednú školu?

Kde ste sa naučili rozprávať po slovensky?

V prípade, že ste študent/študentka slovakistiky na vysokej škole, koľký rok študujete?

Ak neštudujete slovakistiku na vysokej škole, čo študujete/v akej sfére pracujete?

Ostáva 1500 znakov

V akom jazyku najčastejšie komunikujete? (Doplňte svoje odpovede.)

Jazyk
s rodinou
Jazyk
s priateľmi
Jazyk
v škole počas výučby
Jazyk
v škole počas prestávok
Jazyk
v práci
Jazyk
na úradoch
Jazyk
v obchodoch
Jazyk

Kde alebo akým spôsobom prichádzate do kontaktu so slovenčinou? (Môžete označiť viac odpovedí.)

Udržiavate kontakt so Slovákmi žijúcimi na území Slovenskej republiky? Ak áno, s kým (s rodinou, s priateľmi a pod.)?

Ako často navštevujete Slovensko?

Ostáva 250 znakov

Použite nasledujúce slová vo vetách tak, aby ste dokázali, že rozumiete ich významu.

Vety
malér
Vety
lanáriť
Vety
fľak
Vety
kibicovať
Vety
naštvať sa
Vety
sukničkár
Vety
rozkmotriť sa
Vety
revanšovať sa
Vety

Vysvetlite význam slov zvýraznených veľkými písmenami alebo k nim napíšte synonymá.

Význam slov/synonymá
Lukášovi G. sa obchod s drogami nevyplatil. Polícia ho pravdepodobne už predtým sledovala. Našli u neho drogy za viac ako 3 000 eur. V BASE strávi najbližších osem rokov.
Význam slov/synonymá
Náš šofér nám DOHODIL akéhosi sprievodcu, ktorý nás má zaviesť k veľkému vodopádu.
Význam slov/synonymá
Ako by mala vyzerať dobrá slovenská reštaurácia s francúzskym nádychom? V prvom rade sa musí v nej človek dobre cítiť. Zakaždým, keď vidím niekoho vstupovať, usmieva sa, je to akýsi malý sviatok, keď ide do reštaurácie. Vy sa musíte snažiť, aby mu ten úsmev na tvári zostal. Treba dať pozor, aby nebol obrus špinavý, aby všetko KLAPALO tak, ako má, a aby sa hosť dobre cítil.
Význam slov/synonymá
Newyorský magistrát si pochvaľuje úspech programu, v rámci ktorého rozdáva bezdomovcom zadarmo letenky. Vzdialenosť pritom nehrá vôbec žiadnu úlohu. Rodiny bez domova si môžu vybrať destináciu kdekoľvek v Spojených štátoch a dokonca na celom svete. HÁČIK je len v tom, že bezplatná letenka je iba jednosmerná.
Význam slov/synonymá
Dobrú telesnú kondíciu je možné získať len pravidelným pohybom a správnou životosprávou. Na štíhlu postavu totiž naozaj neexistujú lieky, a ak nechceme riskovať svoje zdravie, nemali by sme NALETIEŤ na pompézne reklamy, ktoré sľubujú, že schudnete, aj keď nezmeníte svoje stravovacie návyky a budete sa kŕmiť zákuskami, sladkosťami a tučnými jedlami.
Význam slov/synonymá
Vizuálny smog je permanentné dráždenie nervovej sústavy. Má bilbord efekt? Nahustené reklamy OTRAVUJÚ ľudí, zakrývajú fasády, ničia výhľad a deformujú vzťah obyvateľov k mestu. Ani turisti nie sú zvedaví na pamiatky zahalené bannermi a fantastické ponuky mobilných operátorov.
Význam slov/synonymá
V jednom stánku sa práve chystala prezentácia knihy o Naomi Campbell. Búdka bola olepená jej podobizňami a až po pozornejšom pohľade som si všimol, že medzi širokými ramenami bodyguardov a v kruhu svojej suity sa chúli ona. Bohyňa. Kto by odolal pokušeniu odfotiť si ju? Vytiahol som aparát, a kým ku mne prišla GORILA so slušným, ale ráznym gestom, stihol som dvakrát stlačiť spúšť.
Význam slov/synonymá
Nedával som si a ani si nebudem dávať novoročné predsavzatia, podľa mňa sú hlúpe. Ak niečo chcem spraviť, môžem to pokojne začať robiť vtedy, keď mi to napadne. Prečo by som mal čakať do Nového roka? Na Nový rok mám dosť problémov sám so sebou, napríklad vyspať sa z OPICE, nieto si ešte dávať predsavzatia.
Význam slov/synonymá
Prišiel som na to, že som menšinový človek. Odporujem všetkým sociologickým výskumom, ktoré zistili, že ľudia majú radi dlhočizné seriály, Madonnu, spoločenské rubriky, politické arény a Titanic. A ja nie. Ja mám rád folk a džez a šansóny, medailóny výtvarníkov, prenosy z moderného baletu a gruzínske filmy. Zisťujem, že úspešné televízie, rozhlasy a časopisy na mňa, menšinového človeka, KAŠLÚ.
Význam slov/synonymá
Denný režim učiteľky závisí od počtu hodín, teda od úväzku. Ja osobne mám 25 hodín. Mnoho učiteliek má väčší úväzok. Je to skutočne maratón od pol ôsmej do pol druhej. Prestávky slúžia na presun z triedy do triedy, výmenu potrebných pomôcok a učebníc, prípadne odchlipnutie si zo studenej kávy. V prípade, že má učiteľka dozor na chodbe, tak je naozaj celý deň v jednom ŠVUNGU.
Význam slov/synonymá

Ktoré z nasledujúcich slov chýba na vybodkovanom mieste textu (brandža, brnknúť, fuška, pasia, spackať, šajn, trucovať)? Doplňte ich v správnom tvare.

Správny tvar chýbajúceho slova
Mama tvrdí, že som vždy chcel byť spisovateľom. Dôvod? Vysvetlením bude, že som rád čítal. Uvažoval som aj o herectve. Na univerzite som dokonca viac hral divadlo, ako písal. Dospel som však k názoru, v ktorom ma mnohí utvrdili, že by som asi nebol dobrý herec. Keby som sa nestal spisovateľom, nemám ........................, čo by som mohol v živote robiť.
Správny tvar chýbajúceho slova
Mám ísť voliť. Zatiaľ sa mi to ešte nikdy nepodarilo. Odkedy som dospelá, mala som len dve šance, a to som bola odcestovaná. Volila som za vstup Slovenska do Európskej únie, ale ozajstné voľby som ešte nezažila. Až mám taký strach, že niečo ......................... V politike sa nevyznám a ani tu poriadne nežijem. Viem síce, koho nemám voliť, nie som si však istá, koho voliť mám.
Správny tvar chýbajúceho slova
Rodičom neraz robí ťažkosti, ak dieťa ........................, je vzdorovité a hnevlivé. Tieto prejavy nemožno riešiť iba bitkou alebo inými trestami. Oveľa účinnejšie je, ak rodičia pomôžu dieťaťu naučiť sa ovládať a pokúsia sa predchádzať situáciám, ktoré vyvolávajú jeho hnev alebo ho ponižujú.
Správny tvar chýbajúceho slova
Mám adresu súkromného detektíva, ktorého sme si najali, keď Diane zmizol ten perlový náhrdelník. Di Bari, či ako sa volá, meno je v adresári. ........................ mu, aby okamžite prišiel.
Správny tvar chýbajúceho slova
A spomienky na moje detské časy? Spomínam si, že sme sa v lete chodievali kúpať do rieky Kysuca, voda bola čistejšia a väčšia ako teraz. Tiež na to, ako sme sa v zime korčuľovali – či už na klzisku alebo ulici. A pri našom činžiaku sme si vlastne o takomto čase vyrábali vlastné klzisko a bola to veru riadna ......................... Tá sa však vyplatila.
Správny tvar chýbajúceho slova
Keď sa z debutového románu stane medzinárodný bestseller a nakrútia podľa neho vysokorozpočtový hollywoodsky film, isto to pre jeho mladého autora pri písaní ďalšieho diela nie je najľahšia pozícia. Nie náhodou sa v literárnej ........................ hovorieva, že spisovateľom sa človek stáva až po druhej knihe.
Správny tvar chýbajúceho slova
Aký je váš vzťah k šoférovaniu a medzi akých vodičov by ste sa zaradili? Ja jazdím veľmi rád, napriek toľkým rokom stále mám z jazdy autom ......................... Hoci známi, ktorých veziem, mi občas vyčítajú môj mestský štýl, teda že príliš šliapem na plyn a potom zrazu prudko brzdím.
Správny tvar chýbajúceho slova

Vysvetlite význam nasledujúcich fráz a výpovedí, prípadne priblížte komunikačné situácie, v ktorých by ste ich použili. Pozornosť sústreďte najmä na slová zvýraznené veľkými písmenami.

Význam fráz a výpovedí/komunikačná situácia
Je to s ňou BLEDÉ.
Význam fráz a výpovedí/komunikačná situácia
To mu teda NEDARUJEM!
Význam fráz a výpovedí/komunikačná situácia
Ako si DOPADOL na skúške?
Význam fráz a výpovedí/komunikačná situácia
Je mi to FUK.
Význam fráz a výpovedí/komunikačná situácia
Prepáč, ale tento účes ti vôbec NEJDE.
Význam fráz a výpovedí/komunikačná situácia
Nechcem sa do toho MONTOVAŤ.
Význam fráz a výpovedí/komunikačná situácia
Myslel som, že mi je verná, ale poriadne SOM SA SEKOL.
Význam fráz a výpovedí/komunikačná situácia
To je ale ČÍSLO!
Význam fráz a výpovedí/komunikačná situácia
Šaty jej PADLI ako uliate.
Význam fráz a výpovedí/komunikačná situácia
Tento rok LETÍ ružová.
Význam fráz a výpovedí/komunikačná situácia

Použite nasledujúce hovorové slovné spojenia vo vetách tak, aby ste dokázali, že rozumiete ich významu.

Vety
hluchý telefón
Vety
infarktová situácia
Vety
mastná pokuta
Vety
prísť na otočku
Vety
srdcová záležitosť
Vety
zákon schválnosti
Vety

Prečítajte si nasledujúci text:

Zisťujem, že sa nič nezmenilo. Fakt by stačilo, keby si možno len na mňa mrkla, a ja by som sa na všetko vykašľal... Niekedy ľutujem, že som sa narodil v takejto rodine. Tatko, bývalý zápasník, mamina, jeho celoživotná obdivovateľka. Čo už len zo mňa môže byť? Cukrár ani kaderník určite nie! Révay do nás hustí čísla a vzorce. Zasa jeden z tých nenormálne obyčajných dní v škole. Dnes som vstával o piatej. Od pol šiestej do pol ôsmej somzarezával na tréningu, potom sprcha a hneď behom do školy. Tréning nebol náročný, ale aj tak som uťahaný. Révay vysvetľuje rovnice s dvoma neznámymi. Aj keby to boli rovnice s desiatimi neznámymi, neboli by také zložité, akou si ty a tvoj vlažný postoj ku mne. Všimol som si, že sa okolo teba točí Marek. Dobrý chalan, hoci trochu uletený, viem, že sa s ním kamarátiš.

No všimol som si aj to, ako niekedy pozeráš na Osa v jedálni. Pýtam sa, či si doňho, lebo ak áno, už dupľom by som sa na všetko vykašľal. Bez teba by ma tu nič nebavilo, vážne! Hľadíš na Révaya, akoby si ho naozaj počúvala. Viac ráz som si predstavoval, ako som ťa niečím mimoriadnym upútal ja, a ty si ma plná obdivu a záujmu hltala očami. Rozprával som ti o... Jasné, že o zápasení, o čom inom už by som len ja mohol točiť?! Ibaže v mojich predstavách nikdy neostalo len pri slovách. Kládla si mi otázky, vypytovala si sa, akoby ťa všetko okolo zápasenia zaujímalo. „Zolo, a ktorý chvat najčastejšie používaš?“ – a ja som ti akože celý hrdý odvetil, že dvojitého nelsona a páčenie nohy. A ty si sa smiala, lebo si si nevedela predstaviť, čo je páčenie nohy, a pripadalo ti to smiešne. „To sa ti akože páči súperova noha?“ Ja som ti najprv nerozumel, no potom mi došlo, ako to myslíš. Nikdy som si neuvedomoval, že páčenie nohy, akože chvat na nohu, sa dá aj takto vysvetľovať, teda akože sa noha niekomu páči... Mne sa páčiš ty, Petra, a uvažujem, čo mám urobiť, aby som si rozhovory s tebou už nemusel len predstavovať.

Predchádzajúci text je ukážkou z knihy Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody od Gabriely Futovej a Romana Brata. Rozumiete slovám/slovným spojeniam zvýrazneným tučným typom písma? Vysvetlite ich význam alebo ich nahraďte synonymami.

Význam zvýraznených slov/synonymá
FAKT by stačilo, keby si možno len na mňa mrkla...
Význam zvýraznených slov/synonymá
Révay do nás HUSTÍ čísla a vzorce.
Význam zvýraznených slov/synonymá
Od pol šiestej do pol ôsmej SOM už ZAREZÁVAL na tréningu.
Význam zvýraznených slov/synonymá
Tréning nebol náročný, ale aj tak som UŤAHANÝ.
Význam zvýraznených slov/synonymá
Aj keby to boli rovnice s desiatimi neznámymi, neboli by také zložité, akou si ty a tvoj VLAŽNÝ POSTOJ ku mne.
Význam zvýraznených slov/synonymá
Všimol som si, že SA okolo teba TOČÍ Marek.
Význam zvýraznených slov/synonymá
Dobrý CHALAN, hoci trochu uletený...
Význam zvýraznených slov/synonymá
Dobrý chalan, hoci trochu ULETENÝ...
Význam zvýraznených slov/synonymá
Pýtam sa, či SI DOŇHO, lebo ak áno, už dupľom by som sa na všetko vykašľal.
Význam zvýraznených slov/synonymá
Pýtam sa, či si doňho, lebo ak áno, už DUPĽOM by som sa na všetko vykašľal.
Význam zvýraznených slov/synonymá
... a ty SI MA plná obdivu a záujmu HLTALA OČAMI.
Význam zvýraznených slov/synonymá
Rozprával som ti o... JASNÉ, že o zápasení, o čom inom už by som len ja mohol točiť?!
Význam zvýraznených slov/synonymá
Rozprával som ti o... Jasné, že o zápasení, o čom inom už by som len ja mohol TOČIŤ?!
Význam zvýraznených slov/synonymá
Ja som ti najprv nerozumel, no potom MI DOŠLO, ako to myslíš.
Význam zvýraznených slov/synonymá