Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník zjišťování spokojenosti zákazníků

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Celková spokojenost se SAND TEAM, spol. s r.o.
Povinná odpověď

Velmi spokojen
Spokojen
Částečně spokojen
Nespokojen
Úroveň a způsob komunikace se zákazníkem
Způsob a poskytování informací o produktech a společnosti
Rychlost reakce na požadavky zákazníka

2 Celková spokojenost s dodávanými výrobky/poskytovanými službami
Povinná odpověď

Velmi spokojen
Spokojen
Částečně spokojen
Nespokojen
Kvalita dodávaných výrobků/poskytovaných služeb

3 Spokojenost s jednotlivými znaky zakázky
Povinná odpověď

Velmi spokojen
Spokojen
Částečně spokojen
Nespokojen
Rozsah nabízených výrobků/poskytovaných služeb
Přístup k řešení vzniklých problémů
Dodržování smluvních termínů
Stabilita cen
Kompletnost dokumentace

4 Spokojenost s přístupem k životnímu prostředí
Povinná odpověď

Velmi spokojen
Spokojen
Částečně spokojen
Nespokojen
Zavedení systému ISO 14001:2004
Přístup k životnímu prostředí při plnění zakázek

5 Záměry pro opakované realizace zakázek/služeb
Povinná odpověď

ANO
NEVÍME
NE
Předpokládáte dlouhodobou spolupráci?
Budete doporučovat naše výrobky/společnost jiným?

6 Náměty na zlepšování, specifikace požadavků a očekávání

Zbývá 1500 znaků

7 Stížnosti, připomínky

Zbývá 1500 znaků

8 Název organizace, jméno, kontaktní údaje
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků