Losy Absolwentów

Szanowna Pani / Szanowny Panie, 

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

PODAJ PŁEĆ I ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY
Wymagana odpowiedź

Co robisz obecnie?
Wymagana odpowiedź

Jeżeli się uczysz, zaznacz formę kształcenia:
Wymagana odpowiedź

Czym kierowałeś się przy wyborze studiów, szkoły?
Wymagana odpowiedź

Jakie wiadomości i umiejętności zdobyte w naszej szkole wykorzystujesz obecnie?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób zdobyłeś pracę?
Wymagana odpowiedź

Czy pracujesz w swoim zawodzie?
Wymagana odpowiedź

W przypadku, gdy przez wybór kierunku kształcenia zmieniasz zawód, podaj przyczynę tej decyzji
Wymagana odpowiedź

Czy szkoła dobrze przygotowała Cię do dalszej nauki (oceń w skali 1-6)
Wymagana odpowiedź

Czy szkoła dobrze przygotowała Cię do dalszej pracy (oceń w skali 1-6)
Wymagana odpowiedź

Czy jako absolwent dostrzegasz potrzebę wprowadzenia w szkole zmian, które ułatwiłyby następnym rocznikom start w dorosłość?
Wymagana odpowiedź