Průzkum názorů na regulaci reklam v Ústí nad Labem

Zajímá nás, co si myslíte Vy. Prosíme, pomozte nám zachytit veřejné mínění pomocí dotazníku.

1 Líbí se Vám současná podoba reklamy ve městě?
Povinná odpověď

2 Vnímáte obsah sdělení reklam, kolem kterých každý den procházíte?
Povinná odpověď

3 Myslíte si, že po regulaci by mohlo Ústí nad Labem vypadat lépe?
Povinná odpověď