Tevredenheid Oleotest Laboratorium

Geachte Heer / Mevrouw,

Het periodiek peilen naar de tevredenheid van onze klanten maakt deel uit van de criteria van de ISO 17025-accreditatie.

De resultaten van dergelijke enquête zijn zeer leerzaam en geven ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

Wij danken U voor het vertrouwen in onze diensten en ook voor de 5 à10 minuten van uw tijd die u wil spenderen aan het invullen van onderstaande enquête.

1 Hoeveel bedraagt de grootteorde van het jaarlijks aantal toevertrouwde monsters?
Vereist antwoord

2 Tot welke sector behoort U?
Vereist antwoord

3 De telefonische contacten: hoe ervaart u de snelheid van behandeling?
Vereist antwoord

Scoreladder

0/5

4 De telefonische contacten: hoe ervaart u het kennisniveau?
Vereist antwoord

0/5

5 Hoe ervaart u de bereikbaarheid van de verantwoordelijken?
Vereist antwoord

0/5

6 Hoe ervaart U de ontvangst aan de balie?
Vereist antwoord

0/5

7 Hoe ervaart U de discretie waarmee uw onderzoeken worden behandeld?
Vereist antwoord

0/5

8 Hoe ervaart u de omvang van het analyse aanbod?
Vereist antwoord

0/5

9 Hoe ervaart u de analyse doorlooptijden?
Vereist antwoord

0/5

10 Hoe ervaart U de wijze van communicatie van resultaten / rapporten?
Vereist antwoord

0/5

11 Hoe ervaart u de bereidheid om resultaten te checken, heranalyses uit te voeren…?
Vereist antwoord

12 Hoe ervaart u de behandeling van klachten?
Vereist antwoord

13 Wat stelt u het meest op prijs bij Oleotest?
Vereist antwoord

14 Bijkomende opmerkingen / suggesties …?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend