Syndrom vyhoření - postihl i Vás?

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku vytvořeného za účelem zmapování výskytu stresu a syndromu vyhoření u manažerů na pozici nižšího, středního i vrcholového managementu v České Republice. Výsledky tohoto průzkumu poslouží jako podklady k mé diplomové práci, kterou si můžete kdykoliv po jejím obhájení prohlédnout v knihovně Univerzity Jana Amose Komenského.

 

Pohlaví
Povinná odpověď

Věk
Povinná odpověď

Máte děti?
Povinná odpověď

Nejvyšší dosažené vzdělání
Povinná odpověď

Pracovní úvazek
Povinná odpověď

Pracuji ve společnosti
Povinná odpověď

Doba praxe (v rámci pozice, na které nyní pracujete)
Povinná odpověď

Současné postavení
Povinná odpověď

Status
Povinná odpověď

Poskytuje vám zaměstnavatel firemní benefity využitelné na sport, relaxaci či jiné aktivity?
Povinná odpověď

Pokud máte v práci problém, se kterým si nevíte rady, poradí vám někdo, máte za kým jít?
Povinná odpověď

Máte pocit, že ve snaze dosáhnout uznání překračujete své fyzické a emocionální možnosti?
Povinná odpověď

Víte, co znamená pojem „syndrom vyhoření“? Jak byste tento stav nejspíše vnímal/a?
Povinná odpověď

Měl/a jste někdy projevy syndromu vyhoření v podobě, kterou jste označil/a v předchozí otázce?
Povinná odpověď

Pokud ano, vyhledal/a jste pomoc? U koho?
Povinná odpověď

snažím se kontrolovat co jím, omezuji nezdravá jídla
Povinná odpověď

V následujících blocích otázek označte jednu odpověď, s níž se nejvíce ztotožňujete

jím ve spěchu
Povinná odpověď

dostatečně spím
Povinná odpověď

cvičím nebo sportuji
Povinná odpověď

setkávám se pravidelně s přáteli a/nebo rodinou
Povinná odpověď

věnuji se koníčkům
Povinná odpověď

moje práce mě baví
Povinná odpověď

dokážu si efektivně zorganizovat práci
Povinná odpověď

pracuji přesčas (tj. více než 20 hodin týdně při plném pracovním úvazku, nebo více než je smluvně daný čas při jiném typu úvazku)
Povinná odpověď

mám pocit, že jsem ve stresu
Povinná odpověď

Cítím se v práci nedoceněný
Povinná odpověď

Mám u spolupracovníků/klientů dostatečnou autoritu, plně mě respektují
Povinná odpověď

V práci jsem někdy se cítil/a diskriminován/a
Povinná odpověď

stres nejlépe odstraním (vyberte 2 možnosti)
Povinná odpověď

Povahově jsem spíše
Povinná odpověď