Retail IT prieskum

Dobrý deň,

vyplnením tohto krátkeho 3-minútového dotazníka nám pomôžete presne zistiť na čo sa máme zamerať pri skvalitňovaní našich sprostredkovateľských služieb len tých najlepších produktov zo sféry informačných technológií do každej domácnosti. Otázky sa týkajú Vášho osobného, nie firemného počítača! (Veríme, že na každú otázku zodpoviete úplne pravdivo)info

1 Aký typ počítača používate?
Povinná odpoveď

Môžte označiť aj viac

2 Na aký účel Váš osobný počítač používate?
Povinná odpoveď

Rozdeľte 100 % času
Internet, filmy, zábava a sociálne siete
0
100
Počítačové hry a benchmarky
0
100
Komerčné účely, podnikanie, prezentácie a komunikácia
0
100
Práca - Office, grafika, databázy, programovanie, tvorba webu/foto/videa
0
100
Iné
0
100

3 Aký operačný systém používate?
Povinná odpoveď

4 Akú formu softwaru preferujete?
Povinná odpoveď

5 Chránite svoje dáta pred zneužitím?
Povinná odpoveď

AntiVírusom, šifrovaním a pod.

6 Ako často zálohujete svoje dáta?
Povinná odpoveď

7 Ako často meníte Váš počítač?
Povinná odpoveď

8 Aký je hlavný dôvod prečo musíte Váš počítač vymeniť?
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

9 Čo väčšinou spravíte s Vašim starým počítačom?
Povinná odpoveď

10 Koľko počítačov má Vaša domácnosť?
Povinná odpoveď

11 Ako ste spokojný s Vaším doterajším počítačom?
Povinná odpoveď

0/5

12 Aké nedostatky ste si všimli na Vašom počítači?
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

13 Vylepšujete svoj počítač hardwarovým upgradom?
Povinná odpoveď

HW upgrade je výmena súčiastky za výkonnejšiu

14 Koľko ste za svoj posledný počítač zaplatili (v EUR)?

15 Koľko by ste boli ochotný dnes zaplatiť za nový počítač (v EUR)?

16 Kde ste svoj posledný počítač kúpili?
Povinná odpoveď

Máme na mysli názov obchodu alebo eshopu

Ostáva 250 znakov

17 Ako rýchlo v prípade Vášho rozhodnutia očakávate dodanie nového počítača?
Povinná odpoveď

18 Využili by ste pri výbere nového počítača služby bezplatného odborného IT poradenstva?
Povinná odpoveď

19 Myslíte si, že Váš súčasný počítač bude potrebovať servis?
Povinná odpoveď

Pod servisom sa myslí zrýchlenie, oprava problémov, údržba a pod.

20 Rozmýšlate o výmene počítača v blízkej budúcnosti (do 1 roka)?
Povinná odpoveď

21 Mali by ste záujem o bezplatné stretnutie alebo o chat na túto tému?
Povinná odpoveď

22 Počuli ste už niekedy názov našej firmy alebo navštívili ste už niekedy nášu web stránku www.Fatality-OCC.sk ?
Povinná odpoveď

Vyberte obrázok

Image for question 22

23 Ak Váš počítač potrebuje servis alebo máte záujem o bezplatnú konzultáciu o novom alebo súčasnom PC prípadne Vás zaujala táto téma môžete zadať Váše kontaktné údaje

Kontaktný údaj = telefónne číslo, facebook alebo email

Ostáva 250 znakov

24 Ako sa Vám páčil tento dotazník?
Povinná odpoveď

0/5