Фонетика

Вітаю!

Укажіть,будь ласка, прізвище
Требуется ответ

Осталось 250 знаков

Позначте звуки, які є спільними для слів молотьба, боротьба, дьоготь, дядько
Требуется ответ

Усі слова вимовляються зі звуком [ґ] у рядку
Требуется ответ

Позначте рядок, у якому кількість звуків і букв однакова
Требуется ответ

Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді
Требуется ответ

Позначте слово, у якому кількість звуків і букв не збігається
Требуется ответ

Позначте рядок слів, у якому фонетичний запис відображає неправильну вимову
Требуется ответ

У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів у алфавітному порядку?
Требуется ответ

Позначте рядок, у якому букви я, ю, є позначають два звуки
Требуется ответ

У якому рядку іменники можуть мати суфікс цьк - при утворенні в прикметник
Требуется ответ

У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?
Требуется ответ

Укажіть, у якому рядку в усіх словах можливе чергування приголосних звуків при словозміні чи словотворенні
Требуется ответ

В усіх словах спостерігається явище асиміляції в рядку
Требуется ответ