Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Průzkum celoživotního vzdělávání dospělých

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Kde se nejčastěji vzděláváte?
Povinná odpověď

Navštěvujete kurzy celoživotního vzdělávání?
Povinná odpověď

Jak jste spokojen/a s kurzem, který jste jako poslední absolvoval/a?

0/5

Co Vás vede k celoživotnímu vzdělávání?
Povinná odpověď

Kde navštěvujete vzdělávací kurzy?
Povinná odpověď

Která média při studiu používáte?
Povinná odpověď

Jakému odvětví se při studiu věnujete nejčastěji?
Povinná odpověď

Jak daleko dojíždíte za vzděláním?
Povinná odpověď

Kolik Vás ročně stojí dohromady kurzy celoživotního vzdělávání?

Jste:
Povinná odpověď

Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků