Specifika rodinné výchovy dítěte se syndromem ADHD

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník je zcela anonymní. Pro správné vyplnění zaškrtněte jednu odpověd. Dotazník bude vyhodnocovat studentka psychologie Lívia Štvrtecká. Dotazník a otázky jsou směřovány pro rodiče, vychovatele dětí s ADHD. Ráda, by jsem se prostředníctvim Vašich odpovědí lépe zorientovala v dané problematike. Dotazník bude sloužit jako podklad k bakalářské práci.

1 Pohlaví Vašeho dítěte?
Povinná odpověď

2 Kolik je let Vašemu dítěti?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

3 Kolik má Vaše dítě sourozenců, nebo kolik dětí s ním žije ve společné domácnosti?
Povinná odpověď

4 Kdy jste poprvé zaregistrovali, že chování Vašeho dítěte je jiné než u ostatních dětí? V kolika letech?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

5 V kolika letech byl Vašemu dítěti diagnostikován syndrom ADHD?
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

6 Změnili jste zásadním způsobem formu výchovy a způsob komunikace s Vaším dítětem po zjištění diagnózy ADHD?
Povinná odpověď

7 Pakliže ano, pozorovalI jste zlepšení v chování Vašeho dítěte?
Povinná odpověď

8 Který ze základních symptomů ADHD vnímáte u Vašeho dítěte jako dominantní?
Povinná odpověď

9 Který moment vnímate při výchově Vašeho dítěte jako nejsložitější?
Povinná odpověď

10 Které z uvedených specifik vnímáte pro výchovu Vašeho dítěte jako nejdůležitější?
Povinná odpověď

11 Máte pocit, že se daří sjednotit výchovné procesy v rodině i ve škole?
Povinná odpověď

12 Myslíte si, že škola je schopná zajistit specifické požadavky na výchovu Vašeho dítěte?
Povinná odpověď